تیم مدیریت

فاطمه رحمانی

قائم مقام مدیرعامل

الهه حاج قاسم

مدیر پشتیبانی

شماره تماس :09900995198

داخلی : 111

تینا ترابی

مدیر پروژه

شماره تماس :09128279746

داخلی : 135

هدا ارشادپور

مدیر فروش

شماره تماس :09128232460

داخلی : 131

جلال الدین موسی زاده

مدیر روابط عمومی

شماره تماس :09123592325

داخلی : 136