اخبار سایت

افتتاح شعبه شهرستان قزوین

شرکت تیراژه رایانه تهران باهدف افزایش بهروه وری، ایجاد ظرفیت‌های جدید به‌ویژه تسهیل امر خدمت‌رسانی بهتر و مؤثرتر به مشتریان اقدام به افتتاح شعبه شهرستان قزوین نموده است.
ادامه خبر

طراحی و پیاده سازی سامانه CashLess

در راستای مکانیزه سازی نظام پرداخت در واحدهای صندوق بیمارستانی، سامانه ای تحت عنوان CashLess در شرکت تیراژه رایانه طراحی و پیاده سازی گردیده است.
ادامه خبر

کارگاه آموزشی با موضوع " سامانه پرونده الکترونیک سلامت"

شرکت تیراژه رایانه تهران در راستای حس وظیفه شناسی، پژواک دانایی و تعهد خود به نظام درمانی کشور، اهتمام به برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع " سامانه پرونده الکترونیک سلامت" در تاریخ 1396/09/23 به مدت 8 ساعت در محل شرکت نموده است
ادامه خبر