اخبار سایت

راه اندازی نرم افزار شفا برای نخستین بار در دانشگاه علوم پزشکی زابل

راه اندازی نرم افزار شفا برای نخستین بار در دانشگاه علوم پزشکی زابل

بیمارستان سیدالشهداء (ع) شهرستان زهک در سال 1366 افتتاح گردید. این بیمارستان در مرکز شهرستان مرزی زهک قرار دارد. هم مرزی با کشور افغانستان و وجود پایانه مرزی میلک در این شهرستان و تردد مسافران از مسیر ترانزیت چابهار- میلک موجب گشته بیمارستان سیدالشهداء به عنوان تنها مرکز ارائه خدمات درمانی شبانه روزی از جایگاه ویژه ای در این شهرستان برخوردار باشد. در حال حاضر تعداد تخت‌های این بیمارستان از ۳۸ تخت به ۱۱۶ تخت افزایش یافته است. تخت‌های بیمارستان سیدالشهدا (ع) زهک در طول چهار سال گذشته با افزایش سه برابری روبه رو بوده است. با توجه به بزرگتر شدن و تجهیز شدن مرکز و دغدغه‌ها و چالش‌های پیش رو، به اهتمام مسئولان دانشگاه و بیمارستان، نرم افزار جامع و پیشرفته شفا جهت پاسخگویی به نیاز بخش های مختلف بیمارستان در مهرماه سال جاری در این مجموعه با موفقیت پیاده سازی شد.