اخبار سایت

استقرار نرم افزار شفا در بیمارستان امام خمینی (ره)خمین

استقرار نرم افزار شفا در بیمارستان امام خمینی (ره)خمین

بیمارستان امام خمینی (ره) خمین به مساحت ۱۰۰۰۰ مترمربع در سال ۱۳۵۷ تاسیس و راه اندازی شده است. تعداد تخت مصوب این بیمارستان ۱۲۶ تخت می باشد و دارای بخشها وواحدهای ذیل می باشد: اورژانس- داخلی- جراحی مردان- جراحی زنان- دیالیز- درمانگاه- ICU- CCU آزمایشگاه- رادیولوژی –CTاسکن- MRI-اتاق عمل- داروخانه- پذیرش- فیزیوتراپی- انبارتدارکات- آشپزخانه وسلف سرویس واموراداری. این بیمارستان تابعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین می باشد. مسئولین دانشکده در راستای حرکت در مسیر رشد و پیشرفت، اقدام به استقرار نرم افزار شفا در این مرکز نموده اند و این امر با همکاری وهمراهی بی دریغ مسئولین دانشکده و بیمارستان با موفقیت به نتیجه نشست.