اخبار سایت

تولید پورتال جوابدهی آزمایشگاه

تولید پورتال جوابدهی آزمایشگاه

با افتخار به استحضار می رساند شرکت تیراژه رایانه تهران در راستای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان خود اقدام به تولید پورتال جواب دهی آزمایشگاه نموده است. این سرویس با اتصال مستقیم به بانک اطلاعاتی نرم افزار شفا و ایجاد بستری امن، صحت اطلاعات انتقالی را تضمین نموده است . کاربر می تواند با استفاده از اطلاعات مندرج در قبضی که هنگام پذیرش دریافت نموده‌ است، در زمان مشخص شده به سایت اینترنتی آن مرکز مراجعه نماید و نتیجه آزمایش خود را دریافت نماید. مزایای پورتال جواب آزمایش • دسترسی٢٤ ساعته بدون محدوديت زمان و مكان و كاربري آسان • كاهش تعداد مراجعين حضوري و افزایش کارایی و بازدهی بیشتر واحد آزمايشگاه • امکان مشاوره به بیمار به صورت تلفنی و در صورت نیاز • افزایش رضایتمندی بیماران