اخبار سایت

پیوستن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خانواده تیراژه

پیوستن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خانواده تیراژه

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی از برترین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، دارای 38 مرکز تابعه می باشد. این مجموعه با پیاده سازی نرم افزار شفا در تعدادی از مراکز، همکاری خود با شرکت تیراژه را در مهرماه 1399 آغاز نمود. در گام نخست مرکز آموزشی درمانی فیض با 118 تخت فعال و بیمارستان امیرالمومنین شهرضا با 106 تخت فعال به مجموعه تیراژه پیوستند. همکاری با تیم بسیار قوی و سخت کوش این مجموعه تجارب ارزنده بسیاری برای تیراژه به همراه داشت و ضمن ارج نهادن تجارب کسب شده، همکاری با این مجموعه درجه یک در آموزش آکادمیک پزشکی افتخاری برای شرکت تیراژه محسوب می گردد.