اخبار سایت

آغاز همکاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان با شرکت مهندسی تیراژه رایانه تهران

آغاز همکاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان با شرکت مهندسی تیراژه رایانه تهران

دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال ۱۳۶۵ به عنوان مجموعه آموزشی پژوهشی سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان کردستان تاسیس شد و 16 مرکز درمانی، تابعه این دانشگاه می باشند. مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت سنندج از برترین بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان در دو تخصص زنان و کودکان می باشد. این بیمارستان در آبان ۱۳۷۳ ، در ۶ طبقه، راه اندازی شد و دارای ۴۲۰ تخت مصوب و 344 تخت فعال می باشد. اعتماد مسئولان دانشگاه و بیمارستان به شرکت تیراژه منجر به راه اندازی برنامه شفا در مرکز بعثت گردید. با بهره برداری موفقیت آمیز این پروژه، امید است موجبات تعامل و همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی کردستان با شرکت تیراژه پیش از پیش فراهم گردد.