اخبار سایت

راه اندازی نرم افزار شفا در بیمارستان بازرگانان تهران وابسته به اتاق بازرگانی

راه اندازی نرم افزار شفا در بیمارستان بازرگانان تهران وابسته به اتاق بازرگانی

بیمارستان بازرگانان وابسته به اتاق بازرگانی در سال 1329 تأسیس و دارای111 تخت فعال است. این مرکز با قدمتی حدود هفتاد سال، یکی از مجهزترین و پیشرفته ترین بیمارستانها در سطح شهر تهران می باشد. رسالت و فلسفه وجودی بیمارستان بازرگانان ارائه خدمات تشخیصی درمانی به بیماران با کیفیت بالا و با هزینه ای مناسب و با بکارگیری شیوه های نوین مدیریت بیمارستانی و ارائه خدمات عالی به کلیه بیماران می باشد. چشم انداز این بیمارستان آن است که تا سال 1400 بعنوان الگوی کشوری تحقق مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی در ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی به مراجعین باشد و در این راستای مدیران این مرکز درصدد برآمدند تا سرویس اطلاعات بیمارستانی (HIS) شفا را جایگزین سیستم قبلی نمایند. در پی این تصمیم، فرآیند کانورت اطلاعات، نصب، آموزش، راه‌اندازی و استقرار نرم‌افزار شفا در بیمارستان بازرگانان صورت گرفت و در این مدت با توجه به محیط کاربری ساده نرم‌افزار و آموزشهای ارائه شده، کاربران خدماتی با بالاترین سطح کیفیت به بیماران ارائه می دهند.