اخبار سایت

کارگاه آموزشی با موضوع "اعمال تعرفه"

کارگاه آموزشی با موضوع "اعمال تعرفه"

در راستای بخش نامه جدید اعمال تغییرات تعرفه که در اردیبهشت ماه سال جاری به مراکز درمانی ابلاغ شد،شرکت تیرازه اقدام به برگزاری کارگاهی با این عنوان در تاریخ 20/2/97 نموده است. هدف از برگزاری این کارگاه افزایش دانش و مهارت مسئولان آی تی مراکز و اطلاع از جزییات اعمال تعرفه های سال 97 بوده است که به پشتوانه مشارکت دعوت شدگان، این امر میسر گشت.