اخبار سایت

بهره برداری از بیمارستان فوق تخصصی عدل قوه قضائیه

بهره برداری از بیمارستان فوق تخصصی عدل قوه قضائیه

بیمارستان فوق تخصصی عدل قوه قضائیه، در۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ با حضور رئیس دستگاه قضا و جمعی از مسئولان حوزه بهداشت و درمان افتتاح شد. این مرکز با ۱۸۶ تخت در قالب بخش‌های اورژانس، تصویربرداری، داروخانه، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، کلینیک، بخش ICU-OH ، VIP ، اسکوپی، اتاق عمل، ICU ، CAT LAB ، شیمی درمانی، LDR ، CCU NICU ، بستری داخلی، کودکان، نوزادان، زنان، دیالیز و بستری جراحی جهت ارائه خدمات درمانی به بیماران آماده شده است. با توجه به ساختار و فرایندهای بیمارستانی، سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی(HIS) شفا به عنوان نرم افزار منتخب و قابل اطمینان در این مرکز به بهره برداری رسید و کلیه عملیات مربوط به بیماران از پذیرش تا ترخیص با نرم افزار اطلاعات بیمارستانی شفا انجام می گردد که نه تنها موجب تسریع درعملیات روزمره بیمارستان می گردد بلکه ارتقاء بهره وری بیمارستان را نیز به دنبال خواهد داشت.