اخبار سایت

کسب گواهی نسخه نویسی الکترونیک از سازمان تامین اجتماعی

کسب گواهی نسخه نویسی الکترونیک از سازمان تامین اجتماعی

سرعت روزافزون توسعه فناوری اطلاعات و بهبود مستمر تکتولوژی، امکان ارتباط سازمان ها در جهت تبادل داده ها و اطلاعات را فراهم آورده است. سازمان تامین اجتماعی نیز در راستای پیاده سازی سامانه نسخه نویسی الکترونیک و حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی، در ارتباط با شرکت های توسعه دهنده سامانه اطلاعاتی سلامت(HIS ) تلاش نموده است سرویس های مرتبط با بیمه را در قالب واسطه های برنامه نویسی کاربردی (API) تولید نمایند. بدین ترتیب با الکترونیکی شدن خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی نظیر ویزیت، تجویز دارو،.. امکان دسترسی به قواعد بیمه ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی از طریق نرم افزار های بیمارستانی و بدون لزوم استفاده موازی مراکز درمانی از سامانه تحت مالکیت تامین اجتماعی فراهم آمده است. شرکت مهندسی تیراژه رایانه تهران با اجرایی نمودن این طرح مهم و بزرگ در نرم افزار شفا، موفق به دریافت گواهی نسخه نویسی از سازمان تامین اجتماعی شده است و در حال حاضر آمادگی ارسال نسخه الکترونیک را به این سازمان دارند. در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش شرکت تیراژه تماس حاصل نمایید.