اخبار سایت

راه اندازی شبکه اینترانت بیمارستانی برای نخستین بار در کشور

راه اندازی شبکه اینترانت بیمارستانی برای نخستین بار در کشور

شبکه اینترانت(Intranet) بیمارستانی برای نخستین بار در کشور با قابلیت اتصال آنلاین به سیستم های اطلاعات سلامت (HIS) توسط شرکت تیراژه رایانه تهران در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار راه اندازی شد. این سرویس با فراهم نمودن نظارت لحظه ای و آنلاین سیستم های فناوری اطلاعات سلامت (HIS) در بیمارستان ها، مانع از انجام خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی غیر ضروری و تکراری برای بیمار در یک یا چند بیمارستان می شود. در نتیجه راه اندازی این سامانه می تواند به کاهش هزینه های حوزه سلامت و درمان منجر شود.