اخبار سایت

رونمایی از داشبورد تجمیع آماری نرم افزار مدیریت اطلاعات بیمارستانی

رونمایی از داشبورد تجمیع آماری نرم افزار مدیریت اطلاعات بیمارستانی

یک شنبه 27 مرداد ماه سال جاری با حضور دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر کلانتری و دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در وزارت بهداشت از داشبورد تجمیع آماری نرم افزار مدیریت اطلاعات بیمارستانی رونمایی شد. یک شنبه 27 مرداد ماه سال جاری با حضور دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر کلانتری و دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در وزارت بهداشت از داشبورد تجمیع آماری نرم افزار مدیریت اطلاعات بیمارستانی رونمایی شد. آنچه که در این قالب برای دانشگاه طراحی و راه اندازی شده است، یک سامانه تحلیل اطلاعات است که اطلاعات آن توسط سیستم های عملیاتی مستقر در بیمارستان های تابعه (HIS) تامین شده است و امکان تحلیل داده های انبوه حاصل از سیستم های عملیاتی را برای تمامی سطوح کاربران فراهم می کند. تحليل و پردازش درست و دقیق اطلاعات عملياتی برای تولید نتايج آماری جهت تصمیم گیری های کلان مديريتی بسیار موثر است و به مديران کمک می کند تا تصميمات بهینه ای برای موفقيت سازمان خود بگيرند (هوشمندی ساز و کار). لینک خبر: https://www.semums.ac.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=128&newsview=22749