اخبار سایت

پیاده سازی نرم افزار شفا در مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی گلستان

پیاده سازی نرم افزار شفا  در مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی گلستان

شرکت تیراژه رایانه تهران همکاری خود با دانشگاه علوم پزشکی گلستان را با راه اندازی نرم افزار شفا در بیمارستان های صیاد شیرازی- فاطمه زهرا(س) مینودشت- طالقانی- شهدا گنبد و امام رضا خانببین آغاز نمود و بیش از 6 سال حسن همکاری دوطرفه موجب شده است که 4 مرکز درمانی تابعه این دانشگاه 5 آذر گرگان- طالقانی(گنبد)- حضرت رسول اکرم (ص)کلاله و شهدا شهرستان بندرگز نیز به مجموعه تیراژه بپیوندند. این امر جز همراهی و مساعدت مدیران و مسئولان واحد فناوری اطلاعات دانشگاه و مراکز که نقش کلیدی در پیشبرد طرح و پیاده سازی موفق نرم افزار داشته اند، میسر نبود.