سرعت، دقت، اطمینان

افزایش کیفیت مراقبت های درمانی و کاهش خطاها

مجموعه نرم افزارهای بالینی شرکت تیراژه رایانه تهران به پزشکان، پرستاران، و سایر کارشناسان تیم درمان این امکان را ارائه میدهد تا در هر زمان و در هر مکانی از بیمارستان، یک نمای پیوسته و مدون از اطلاعات بیمار و روند درمانی وی را در اختیار داشته باشند. با استفاده از این امکانات تیم درمانی در یک محیط یکپارچه که توسط شفا ایجاد میشود، قادر به اداره و استفاده از اطلاعات بیماران از ثبت درخواستها تا دریافت نتایج میباشند.

مجموعه قابلیتهای بالینی نرم افزار شفا را میتوان به سه دسته تقسیم بندی نمود:

ثبت اطلاعات بالینی و تشکیل پرونده الکترونیک
ثبت و ارسال درخواستهای دارویی، آزمایشگاهی، و تصویربرداری
دسترسی به اطلاعات بیمار و نتایج آزمایشات ار طریق پورتال

امکانات سیستم شفا در حوزه پورتال سلامت در بخش مجزای مربوط به خود ارائه شده است. اما توضیحات بیشتر در خصوص دو مبحث تشکیل پرونده الکترونیک، و ثبت دستورات پزشکی در ادامه توضیح داده شده است.

پرونده الکترونیک بیمار
 • ارتقاء سطح مراقبت از بیمار
 • افزایش سودمندی و کارآیی
 • ارتقاء میزان بهره وری
CPOE
 • پایان دادن به مشکلات ناشی از عدم خوانایی نسخ
 • ارتباط سریعتر و مستقیم با داروخانه
 • کاهش خطاهای مربوط به نام های مشابه داروها
 • یکپارچه شدن آسان سابقه دارویی با پرونده پزشکی بیمار
 • امکان برقرار نمودن ارتباط با سیستم های پشتیبانی تصمیم سازی
 • ایجاد هشدار در زمان بروز تداخلات دارویی
 • شناسایی پزشک تجویز کننده هر دارو در سوابق بیمار
 • آماده بودن داده ها برای تحلیل و بررسی در هر زمان
 • صرفه جویی قابل ملاحظه در هزینه ها

پرونده الکترونیک بیمار

تعریف و تمایز دقیق EMR (پرونده الکترونیک پزشکی) و EHR (پرونده الکترونیک سلامت) بحث چندان ساده ای نیست. این دو مفهوم در بسیاری موارد بجای یکدیگر استفاده میشوند. پرونده الکترونیک سلامت عمدتا یک مفهوم پویاست که از جمع آوری سیستماتیک اطلاعات سلامت فردی و اجتماعی حاصل می شود. این اطلاعات در قالبی الکترونیک ذخیره میشود که امکان اشتراک و ارسال آن بین مراکز و سازمانهای مختلف حوزه سلامت وجود داشته باشد. چنین پرونده های الکترونیکی ممکن است شامل طیف گسترده ای از اطلاعات دقیق و جامع باشند و یا فقط خلاصه ای از پرونده ها را در بر گیرند. اطلاعاتی از قبیل مشخصات دموگرافیک، تاریخچه پزشکی، سابقه دارویی و آلرژیها، نتایج تستهای آزمایشگاهی، علائم حیاتی و نیز هزینه های بیمارستانی ممکن است در این پرونده ها قرار بگیرند.

هدف از تشکیل چنین پرونده ای ایجاد نمایی کامل از ویزیتها و درمانهای انجام شده برای بیمار است که امکان تسهیل فرآیند مراقبت بیمار بین چند سازمان مختلف، و افزایش ایمنی بیمار از طریق تصمیم گیری مبتنی بر شواهد را فراهم میاورد. نتیجه نهایی این روند، مدیریت و بهبود کیفیت ارائه خدمات مراقبت به بیمار خواهد بود.

پرونده الکترونیک پزشکی (EMR)، پرونده ای قانونی از اطلاعات بیمار است که در بیمارستانها، درمانگاه ها و مراکز اورژانس شکل میگیرد و منبع اطلاعاتی برای ایجاد EHR محسوب میشود. باید توجه داشت که EHR از کنار هم قرار گرفتن و یکپارچه سازی پرونده های پزشکی که در مراکز مختلف ایجاد شده اند، شکل میگیرد و به پزشکان، پرستاران، و کارشناسان اجازه میدهد تا به پرونده پزشکی بیمار در سطح مراکز مختلف دسترسی داشته باشند.

بطور ساده میتوان پرونده الکترونیک سلامت و پزشکی را راهکاری دیجیتال برای جایگزینی پرونده های کاغذی پزشکی دانست که موجب توسعه و بهبود مراقبت از بیمار میشود و راه حلی نیز برای تبادل اطلاعات سلامت فراهم مینماید. افق دید و میزان تاثیر پرونده الکترونیک در ارتقاء سطح مراقبت سلامتی و کاهش کلی هزینه ها بقدری وسیع است که دولت ایالات متحده بودجه ای 19 بیلیون دلاری برای توسعه بکارگیری EMR توسط پزشکان و بیمارستان ها اختصاص داده است.

دلائل قاطعی برای آغاز حرکت از پرونده های پزشکی کاغذی به سمت پرونده های الکترونیک و ایجاد یک سیستم کامل پرونده الکترونیک پزشکی وجود دارد. مهمتر از همه اینکه یک پرونده پزشکی الکترونیک موفق میتواند برای بیمارستان شما ارتقاء سطح مراقبتهای پزشکی و افزایش بهره وری را به ارمغان بیاورد.

ارتقاء سطح مراقبت از بیمار
 • بهبود کلی کیفیت ثبت اطلاعات و نمایش آماری آنها
 • کاهش خطاهای پزشکی (خصوصا موارد ناشی از ناخوانایی نوشته ها)
 • تاریخچه پزشکی یکپارچه و ثبت الکترونیک نسخ، تا با دقت بیشتری طرح درمانی را انتخاب و داروها را تجویز نمایند.
 • امکان ایجاد و ارسال الکترونیک نسخه های پزشکی
 • دسترسی به امکانات پشتیبانی تصمیم گیری و نتایج بهترین تجارب در لحظه تشخیص بیماری
 • ایجاد خودکار پیامهای یادآور برای بیماران به منظور جلوگیری از اشتباهات
 • بهبود و توسعه ارتباط تیم درمان با بیماران
افزایش سودمندی و کارآیی
 • امکان دسترسی به پرونده بیمار توسط چندین پزشک از مکانهای مختلف
 • صرفه جویی چشمگیر در مدت زمان لازم برای یافتن، تکثیر و ارسال پرونده های پزشکی مورد نیاز
 • کاهش کاغذبازی و حذف نگارش چندین باره مطالب تکراری
 • توسعه ارتباطات داخلی تیم درمان
ارتقاء میزان بهره وری
 • کاهش مراقبتهای ثبت نشده درنتیجه کدگذاری دقیق
 • حذف محل ذخیره سازی پرونده های کاغذی و هزینه های مرتبط
 • کاهش عظیم مبالغ مربوط به سفارش تجهیزات لازم برای پرونده های کاغذی
 • افزایش خدمات ارائه شده بواسطه یادآورهای الکترونیک
 • افزایش تعداد بیمارانی که در طول روز خدمات مراقبتی دریافت میکنند
 • حذف خدمات، دستورات، و درخواستهای تکراری

باید توجه داشته باشید که بکارگیری EMR یک فرآیند ساده نیست، بلکه تصمیمی اساسی است که نیاز به سرمایه گذاری مالی، انسانی، و زمانی دارد. راه اندازی یک پرونده الکترونیک یک راهکار ساده شامل خرید و نصب نرم افزار نیست. ایجاد چنین تغییر بزرگی در ساختار ارائه خدمات پزشکی نیاز به همیاری جمعی تمام پرسنل بیمارستان دارد. به همین دلیل، تمام پرسنل سطوح مختلف بیمارستان باید در خصوص پیشرفتهای حاصل از یک EMR موفق، کاملا توجیه شده باشند. همچنین متوجه باشند که در آغاز مسیر ممکن است با چالشهایی مانند کاهش سرعت عملکرد پرسنل، مشکلات یادگیری استفاده از ابزارهای نرم افزاری، و تغییرات در روال کارها مواجه شوند. ولی انتخاب و تصمیم گیری آگاهانه این روند را به سمت پیشرفت، بهبود خواهد بخشید.

CPOE

ثبت کامپیوتری تجویز پزشکان یا CPOE یک سامانه کامپیوتری است که به پزشکان و یا سایر ارائه دهندگان مراقبتهای سلامتی، اجازه میدهد تا دستورات دارویی خود را مستقیما در کامپیوتر ثبت و به داروخانه ارسال نمایند. کامپیوتری که برای ثبت دستورات بکار میرود میتواند در هر قسمت بیمارستان، داخل درمانگاه، مطب پزشک، و یا هر جایی که دسترسی به اینترنت وجود داشته باشد، قرار داده شود. سامانه CPOE بعنوان میانبری شناخته میشود که میزان خطاهای تجویز دارو را به شدت کاهش میدهد.

علاوه بر موارد فوق اتصال CPOE به بانک های اطلاعاتی پزشکی امکان تجویز موثر و مقرون به صرفه را فراهم میاورد، به نحویکه تجویز بیش از اندازه و یا تجویز کمتر از حد لازم کاهش می یابد و از میزان انتخاب داروهای نامناسب برای تجویز کاسته میشود. مطالعات معتبر نشان داده است که خطاهای تجویز دارو در بین چندین سیستم مرتبط به CPOE بین 50% تا 83% کاهش داشته است. البته باید توجه داشت که فرآیندهای دخیل در روالهای تجویز دارو، متعدد و پیچیده هستند. لذا مانند هر سیستم اتوماسیون دیگری، نصب یک نرم افزار به تنهایی موجب موفقیت نخواهد شد. شناخت خوب پرسنل از توانایی ها و محدودیت های IT بعنوان یک ابزار، و تعامل آنها با تیم پیاده کننده نرم افزار، در طی یک روال پیاده سازی و فرهنگ سازی میتواند منجر به حصول نتایج مطلوب شود.