تجمیع داده های بیمارستانی

سیستم تجمیع داده ها و اطلاعات بیمارستانی شفا

مجموعه ابزارهای پشتیبانی از تصمیم گیری

هدف غایی از ارائه این طرح ایجاد شبکه یکپارچه ای از بیمارستان های تحت پوشش مجموعه ای است که با به کارگیری سیاست ها و فناوری های مناسب، ارائه اطلاعات سلامت در سطوح مدیران، پزشکان، و بیماران را تسهیل و تسریع نماید. این سند یک نمای سطح بالا از این سیستم، عملکرد، و مراحل اجرایی آن ارائه خواهد داد.

این طرح پیشنهادی با توجه به نیازمندی های جدید دانشگاهها، مراکز و بیمارستان ها، توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات در کشور، و امکانات و قابلیت های جدید موجود در شرکت تیراژه تنظیم شده است.

در این طرح تلاش نموده ایم تا در جهت رفع دغدغه ها و چالش های فعلی پیش روی مدیران و کارشناسان مجموعه های بزرگ گام برداریم. این طرح بسترهای جدیدی را فراهم می نماید تا امکان توسعه نظام اطلاعات بیمارستانی در جهت تولید ابزارهای مدیریتی و تصمیم سازی هرچه بیشتر تسهیل و تسریع گردد. بر این اساس در سند حاضر، برنامه توسعه نظام مدیریت اطلاعات بیمارستانی مراکز را در محورهای زیر تنظیم و پیشنهاد نموده ایم:

 • فراهم سازی ابزارهای مدیریتی آنلاین و بستر ارتباطی لازم در هر بیمارستان
 • یکپارچه سازی سیستم های بیمارستانی در سطح دانشگاه و یا مراکز مشابه (نظام تجمیع داده های بیمارستانی، پورتال یکپارچه دانشگاه و یا مراکز مشابه)
 • تجیمع اطلاعات کارانه پزشکان

جزئیات برنامه اجرایی و شرح دقیق خدمات قابل ارائه در هر محور در ادامه آورده شده است. برای ایجاد یک دیدگاه کلی از آنچه دانشگاه و یا مراکز مشابه میتواند با اجرای این طرح به آن دست یابد، برخی از مهمترین اهداف و نتایج طرح در در جدول زیر خلاصه شده است.

برخی از ویژگی های جالب و برجسته این محصول عبارتند از:

 • تجمیع شاخص های درآمدی
 • تجمیع شاخص های پذیرش
 • تجمیع شاخص های ترخیص
 • تجمیع شاخص های اعمال جراحی
 • تجمیع شاخص های انواع تصویربرداری
 • تجمیع شاخص های زایمان
 • تجمیع شاخص های تریاژ
 • سیستم متمرکز اعمال تعرفه از سمت دانشگاه و یا مراکز مشابه
 • دسترسی ستادی به گزارش آمار ماهیانه درمان بالینی
 • تجمیع شاخص های بخش بستری و اورژانس
 • تجمیع شاخص های درمانگاه و پاراکلینیک
 • مشاهده جزئیات وضعیت بخش های بیمارستان
 • درآمد بیمارستان، مشاهده کارانه پزشکان
 • مشاهده آنلاین خلاصه پرونده بیمار
 • دسترسی از ستاد به لیست بیماران روزانه هر بخش
 • مشاهده آنلاین نتایج آزمایش

هوشمندی کسب و کار ( Business Intelligence) یا هوش تجاری

مجموعه‌ای از نظریات، روش ها، فرایندها، معماری ها و فناوری هایی است که برای تبدیل داده خام به اطلاعات مفید و معنادار استفاده می‌شود. یک هوش تجاری براساس معماری سازمان تشکیل شده است و در قالب پردازش تحلیلی برخط به تحلیل داده های و اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند می‌پردازد. مراحل هوش تجاری بدین صورت می باشد.

 • 1. منابع داده در مرحله اول جمع آوری می شوند. این منابع می تواند داده های انواع پایگاه داده یا اطلاعات نرم افزارهای موجود را در بر بگیرد.
 • 2. اطلاعات جمع آوری شده طی فرایندی در پایگاه داده تحلیلی یا همان انبار داده بارگذاری می شود.
 • 3. داده در پایگاه داده تحلیلی در بخش های مجزایی به نام داده گاه قرار می گیرد.
 • 4. در مرحله بعد هوش تجاری وارد عمل شده و روی اطلاعات طبقه بندی شده تجزیه و تحلیل انجام می دهد.
 • 5. در نهایت اطلاعات جهت انتشار به ابزارهای سطح بالا تحویل داده می شود.

داشبورد مدیریت ستادی

دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های ارشد ناظر بر بیمارستان های تحت پوشش سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی شفا می توانند با اجرای طرح تجمیع اطلاعات بیمارستانی، علاوه بر پیاده سازی پورتال هر بیمارستان نسبت به جمع آوری و مدیریت متمرکز بیمارستانهای تحت پوشش اقدام نمایند. در این وضعیت، مدیران ارشد دانشگاهها با دسترسی به آمار و اطلاعات کلان مالی و درمانی، وضعیت بیمارستارنهای تحت پوشش را در گزارشات تحلیلی مقایسه کرده و فعال بودن هر یک از بیمارستانها را در شاخصهای متعدد با هم مقایسه نمایند. جزئیات دقیق و تحلیل نحوه تجمیع اطلاعات در بخش بعدی آورده شده است

اجزاء عملکردی و قابلیت های پورتال ستاد

یکپارچه سازی اطلاعات بیمارستان ها و دسترسی به نتایج گزارشها و جستجوها از طریق یک پورتال مرکزی در ستاد انجام خواهد شد. پورتال درخواست اطلاعات و دسترسی به داده های بیمارستانی را مدیریت و زمانبندی میکند. بخش های اصلی عملکردی پورتال به قسمت های زیر تقسیم می شود:

مدیریت کاربران

یکپارچه سازی اطلاعات بیمارستان ها و دسترسی به نتایج گزارشها و جستجوها از طریق یک پورتال مرکزی در ستاد انجام خواهد شد. پورتال درخواست اطلاعات و دسترسی به داده های بیمارستانی را مدیریت و زمانبندی میکند. بخش های اصلی عملکردی پورتال به قسمت های زیر تقسیم می شودپورتال ستاد امکانات لازم جهت دسترسی مسئولین به اطلاعات مورد نیاز شان را بدون محدودیت جغرافیایی و از طریق وب فراهم خواهد کرد. دسترسی سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی ستاد و بیمارستان ها مبتنی بر تعریف نقش خواهد بود. مدیریت و انعطاف پذیری نقشها از اساسی ترین قابلیت هایی است که در طراحی و معماری این سامانه مد نظر قرار داشته است. علاوه بر نقش هایی كه بصورت پیش فرض در هنگام طراحی نرم افزار در نظر گرفته و در سیستم تعبیه شده است، ممكن است نیاز به ایجاد نقش های سیستمی جدیدی در نرم افزار باشد. این امكان در سامانه وجود دارد كه كاربر با سطح دسترسی راهبری (مدیر اصلی یا مدیر سایت) اقدام به ایجاد نقش كاربری جدید نماید.

راهبرِ مدیر خواهد توانست از بین انواع قابلیت های سیستمی جهت دسترسی به گزارش ها و شاخص ها، انتخاب نموده و به سطح دسترسی های نقش های كاربری بیافزاید. این قابلیت انتخاب هم شامل نوع دسترسی (مشاهده، تغییر، ...) و هم شامل محتوای مورد دسترسی میباشد. پس از ایجاد نقش، باید كاربرانی كه احتیاج به اخذ این سطح دسترسی دارند به آن اختصاص داده شوند كه این عمل توسط مورد كاربرد اختصاص نقش به كاربران در همین زیر سیستم انجام می گیرد. چندین نقش بصورت پیش فرض در پورتال ستاد در نظر گرفته شده است كه البته امكان ویرایش آنها نیز وجود دارد. این نقش های پیش فرض برای شروع عملکرد پورتال تجمیع ستاد ضروری هستند.

مدیریت اطلاعات پایه

در تمام سامانههای نرمافزاری كه بصورت جامع ایجاد میشوند، یك زیر سیستم تحت عنوان مدیریت اطلاعات پایه در نظر گرفته می‌شود كه قابلیت های مربوط به اِعمال تنظیمات و راهبری سیستم در آن قرارداده میشود. همه پارامترهای راهبری سیستم مقدار پیش فرض خواهند داشت تا سیستم بدون مقدار دهی اولیه امكان راهاندازی داشته باشد. موارد زیر در قسمت مدیریت اطلاعات پایه قابل تعریف و تنظیم هستند:

 • تعریف پارامترهای فنی برای فعال سازی هر وب سرویس
 • تعریف بازه های زمانی برای هر وب سرویس جهت دریافت یا ارسال اطلاعات (شاخص/گزارش)
 • تعریف مشخصات سرورهای HIS بیمارستان ها جهت اتصال به پورتال ستاد
 • تعریف واحدهای درمانی به همراه مشخصات مورد نیاز
 • تعریف تیترهای گزارشها (عناوین فیلترهای هر گزارش بطور خودکار اضافه میشود)

امکان مشاهده شاخص ها

هر کاربر بسته به نقش سازمانی و سطح دسترسی خود، میتواند به لیستی از شاخص های بیمارستانی دسترسی داشته باشد. شاخص ها که در بازه های زمانی از پیش تعریف شده از بیمارستان ها جمع آوری می شوند، دارای فیلترهای از پیش مشخص شده می باشند. کاربر میتواند شاخص ها را انتخاب و در یک جدول بچیند. مقادیر مرتبط از Data warehouse بازیابی خواهد شد. علاوه بر امکان فیلتر کردن، مقادیر شاخص ها را میتوان برحسب بازه های زمانی مختلف و بیمارستان ها مقایسه نمود. لیست کامل شاخص هایی که در پورتال ستاد تجمیع خواهند شد در جداول زیر آورده شده است.

 • شاخص های درآمدی
 • شاخص های پذیرش
 • شاخص های پاراکلینیک
 • شاخص های بخش
 • شاخص های ترخیص
 • شاخص های تریاژ
 • شاخص های زایمان