پورتال سلامت بیمارستانی

سیستم اطلاعات بیمارستانی شفا

مجموعه ابزارهای پشتیبانی از تصمیم گیری

شفا امکان دسترسی به داده های مورد نیاز را در هر نقطه جهان به وسیله سیستم پورتال سلامت خود فراهم می نماید. پورتال سلامت شفا، سیستم مبتنی بر وب (Web Based) است که به بیماران، پزشکان و مدیران ارشد با توجه به سطوح دسترسی هریک، خدمات اینترنتی هوشمند اطلاع رسانی، درمانی، مالی و مدیریتی ارائه می کند. شفا اطلاعات را بصورت هوشمند از نظام بیمارستانی استخراج نموده و اطلاعات تولید شده را بدون نیاز به داده آمایی مجدد در هر لحظه از طریق اینترنت در اختیار افراد با دسترسی های مشخص قرار می دهد.

بیماران می توانند از طریق این سامانه برای درمانگاههای مورد نظر وقت قبلی رزرو کرده و نیز نتایج آزمایشات و یا خدمات انجام شده در بیمارستان را دریافت نمایند. این سامانه به پزشکان امکان می دهد حتی خارج از محیط بیمارستان نیز لیست بیماران بستری در بخشهای درمانی را مشاهده و درخواستها و اقدامات ثبت شده در پرونده الکترونیک آنها را بررسی کنندهمچنین پزشکان می توانند با مراجعه به بخش کارانه پورتال، از مبالغ طرح نظام نوین خود مطلع شده و در صورت نیاز جزئیات کارکرد خود در بیمارستان را کنترل نمایند. مدیران ارشد بیمارستان و مرکز درمانی دارای داشبوردهای مدیریتی در پورتال بوده و به شاخص های مدیریتی و تحلیل وضعیت بیمارستان در هر لحظه دسترسی دارند. سیستم گزارشات پویا این سامانه امکان تولید گزارشات متنوع درمانی، درآمدی و آمارهای متعدد را به مدیران داده و تصمیم گیری را حتی از منزل برای آنها میسر می سازد.

آیا بعنوان مدیر ارشد دانشگاه علوم پزشکی و یا سازمانی که بیمارستانهای متعدد زیر پوشش دارید، می دانید کدام یک از بیمارستانهای شما درآمد بیشتری نسبت به ضریب اشغال تخت خود دارد؟ کدام آزمایشگاه شما فعالتر است؟ تعداد بیمار بستری یا سرپایی کدام بیمارستان بیشتر است؟

دانشگاههای علوم پزشکی و سازمانهای ارشد ناظر بر بیمارستانهای تحت پوشش سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی شفا می توانند با اجرای طرح تجمیع اطلاعات بیمارستانی، علاوه بر پیاده سازی پورتال هر بیمارستان نسبت به جمع آوری و مدیریت متمرکز بیمارستانهای تحت پوشش اقدام نمایند. در این وضعیت، مدیران ارشد دانشگاهها با دسترسی به آمار و اطلاعات کلان مالی و درمانی، وضعیت بیمارستارنهای تحت پوشش را در گزارشات تحلیلی مقایسه کرده و فعال بودن هر یک از بیمارستانها را در شاخصهای متعدد با هم مقایسه نمایند.

شرکت مهندسی تیراژه رایانه تهران افتخار همکاری در پیاده سازی طرح یکپارچه سلامت پرونده الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهران (EHM) را داشته و نیز مجری اصلی سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.

برخی مراکز بهره مند از پورتال سلامت شفا

  • بیمارستان هاشمی نژاد
  • بیمارستان سینا
  • بیمارستان مرکز طبی کودکان
  • بیمارستان آرش
  • بیمارستان امیر اعلم
  • بیمارستان محب تهران