دیدگاهی متفاوت در فناوری سلامت

ارائه مشاوره تخصصی در حوزه های مختلف فناوری سلامت

تخصص موجود در مجموعه تیراژه رایانه تهران به ما این امکان را میدهد تا در زمینه های اداری، مالی، بالینی، فرآیندی، و فناوری، به بیمارستان ها و سایر سازمانهای حوزه مراقبتهای سلامتی، راهکارهای مشاوره ای ارائه دهیم. پرسنل مجرب ما در خصوص بکارگیری سیستمهای بیمارستانی، پرونده های الکترونیک، پیاده سازی سامانه های گسترده، ایمنی بیمار، و امنیت اطلاعات، قادر به راهنمایی و ارائه نظرات موثر کارشناسی هستند. ما آماده هستیم تا برای شناسایی نقاط ضعف و مشکلات و تدوین راهکارهای ویژه در کنار شما قرار بگیریم. خدمات گسترده و دانش عمیق ما در این حوزه به شما کمک خواهد کرد تا سطح کارایی سازمان خود را به سطح مطلوب برسانید.

بر همین مبناست که شرکت تیراژه رایانه تهران در طول 14 سال گذشته، خدمات مشاوره عمده ای را به بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی ارائه داده است. ما این خدمات را با دقت و با جزییات کامل در جهت حداکثر نمودن کارآیی عملکردی سازمانها و مراکز حوزه سلامت ارائه مینماییم. افتخار داریم که در این مدت توانسته ایم برنامه های عملیاتی مفیدی را برای دستیابی به اهداف سازمانی در حوزه سلامت طراحی و اجرا نماییم. با این نگرش است که شرکت تیراژه همواره میکوشد تخصص خود در شاخه های مختلف سلامت الکترونیک را توسعه دهد. شرکت تیراژه میتواند در تمامی حوزه های زیر در کنار شما قرار بگیرد و با ارائه مشاوره و راهکارهای تخصصی، حصول موفقیت را برای شما تضمین نماید

پرونده الکترونیک پزشکی

تمام سازمانهایی که به ارائه مراقبتهای درمانی و سلامتی مشغول هستند، صرف نظر از نوع تخصص و اندازه سازمان، با این مفهوم آشنایی دارند و فعالیت آنها به نوعی تحت تاثیر بحث پرونده الکترونیک قرار گرفته یا خواهد گرفت. نمیتوان از اهمیت این فناوری و اثرات عمیق آن بر بیمارستانها، چشم پوشی نمود. شرکت تیراژه رایانه تهران دارای تجربیات مفیدی در این زمینه میباشد. ما میتوانیم شما را در راه اندازی، فرهنگ سازی، و توسعه پرونده الکترونیک پزشکی یاری دهیم. برای ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت استقرار و بهره گیری از پرونده الکترونیک پزشکی، شرکت تیراژه میتواند در زمینه های زیر تجارب خود را در اختیار شما قرار دهد:

ثبت، بهینه سازی، و اصلاح جریانهای کاری (Workflow Optimization)
شناسایی حوزه های توسعه پرونده الکترونیک و ایجاد پرونده بالینی
فرهنگ سازی، پیاده سازی، استقرار، و فعال نمودن سیستم
بکارگیری موثر پرونده الکترونیک و توسعه آن در سطوح بالینی و تحقیقاتی