ارائه خدمات آموزشی همانگونه که شایسته شماست

توانمند سازی پرسنل بیمارستان، گستره گزینه های آموزشی

تیراژه رایانه تهران گستره ای از گزینه های آموزشی را در طول پیاده سازی و بعد از آن را به مشتریان خود ارائه میدهد. این آموزش توسط کارشناسان با تجربه شرکت ارائه شده و به شما امکان میدهد که با سیستم اطلاعات بیمارستانی خود به سهولت و بطور موثر کار کنید. آموزش سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی شفا در دو سطح برای کاربران معرفی شده بیمارستان و مسئولین راهبری سیستم (Computer Supervisor) ارائه می گردد.

کارگاه های آموزشی

در صورت درخواست بیمارستان، شرکت میتواند کارگروه های آموزشی و حضوری را در بیمارستان دایر کند. این کارگروه ها برای مشتریان و پرسنل خاص در جهت تسهیل استفاده از برنامه شفا و ایجاد فرصتی برای به اشتراک گذاری بهترین تجارب در طرز کار با برنامه دایر میشوند.  

مستندات آموزشی جامع

بخش های مختلف محصولات تیراژه دارای مستندات و جزوات آموزشی جامع و کاملی هستند. در پایان دوره آموزشی به هر گروه از کاربران، کتابچه راهنمای سیستم ارائه می گردد. محتویات این مستندات، موضوعات فنی و نیز روالهای عملیاتی در نرم افزار را که برای کاربران نهایی حائز اهمیت هستند، تحت پوشش قرار میدهد. تمام این مستندات بصورت نسخه الکترونیک نیز در دسترس میباشند و کاربران می توانند در هر زمان و به موازات کار بر روی نرم افزار تخصصی خود، از محتویات این مستندات نیز یاری بگیرند.

برنامه های آموزش راهبری

ما برنامه های آموزشی ویژه ای برای کارشناسان راهبری سیستم در بیمارستان داریم. این برنامه های آموزشی برای کمک به پیکربندی و استفادۀ بهینه از نرم افزار شفا و نیز متناسب با ویژگیهای پیشرفتۀ این نرم افزار، مدیریت گروه های کاربری و قوانین امنیتی مترتب بر آن طراحی شده اند. پرسنل راهبری به عنوان Admin سیستم، علاوه بر شرکت در جلسات آموزشی کاربران، آموزشهایی در جهت تعاریف اطلاعات پایه سیستم، سطوح دسترسی کاربران، راهبری بانک اطلاعاتی، چگونگی ایجاد گزارشات سفارشی، پیکربندی و تنظیمات ایستگاههای کاری برای موارد ضروری را دریافت می نمایند. حساسیت موضوع راهبری سیستم ایجاب می نماید تا راهبران سیستم حتی المقدور از ابتدای راه اندازی پروژه تا پایان آن بصورت تمام وقت درگیر راه اندازی و استقرار سیستم باشند تا در انتهای پروژه بتوانند راهبری و رفع اشکالات کاربری را بر عهده بگیرند. تعویض این افراد در طی زمان پروژه می تواند در روند پروژه اختلال ایجاد نموده و زمان آن را افزایش دهد. در صورت توانایی هرچه بیشتر مسئولین راهبری سیستم که در محل بیمارستان حضور دارند، میزان پایداری سیستم افزایش یافته و ریسکهای احتمالی پروژه و زمان رفع اشکالات احتمالی کاهش می یابد.

آموزش حین پیاده سازی

در طول پیاده سازی پروژه، کاربران کلیدی از میان کارکنان بیمارستان به وسیله گروه حرفه ای آموزش شرکت، به صورت زنده و رو در رو تحت آموزش کامل قرار می گیرند. کاربران معرفی شده از طرف بیمارستان در جلسات گروهی آموزشهای تئوری و عملی کار با سیستم را فرا گرفته و در حین کار با سیستم راهنمایی می گردند. آموزشهای اولیه کاربران در یک محیط آزمایشی و در مرحله راه اندازی آزمایشی هر فاز صورت خواهد گرفت. در واقع کاربران در حین این آموزشها و تمرین با سیستم، تغییراتی را بر روی اطلاعات واقعی اعمال نمی نمایند. این دوره های آموزشی در طی زمان راه اندازی آزمایشی و نهایی سیستم توسط پرسنل شرکت مهندسی تیراژه رایانه تهران در محل مورد نظر بیمارستان و طبق برنامه از پیش تعیین شده بصورت رایگان صورت می پذیرد. پس از طی شدن زمان فوق در صورت نیاز کاربران جدید به دریافت مجدد آموزشها، مسئولین راهبری سیستم این امر را مرتفع نموده و یا در صورت نیاز کارشناسان شرکت راهنمایی های لازم را ارائه می نمایند. نظارت بر صحت آموزشهای ارائه شده و اطمینان از توانایی کاربران پس از دریافت آموزشهای کاربری توسط بیمارستان و با همیاری شرکت انجام خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که کاربران توانایی اجرای آموزشهای دریافتی را دارند. کاربرانی که توسط بیمارستان برای شرکت در این دوره ها معرفی میشوند، باید دارای آشنایی کافی با سیستم عامل و اصول کار با کامپیوتر باشند.