کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار

کیفیت خدمات، کاهش اشتباهات، و ایمنی بیماران

ایمنی بیمار به معنای جلوگیری از وقوع آسیبهای قابل احترازی است که معمولا در اثر و یا مرتبط با مراقبتهای سلامت ایجاد میشوند. یک توضیح ساده در مورد ایمنی بیمار این است که اگر همه چیز بخوبی پیش برود، هیچ اتفاق بدی نمی افتد. بنابراین برای حفظ و بهبود ایمنی بیمار باید جلوی وقوع اشتباه را گرفت، اثرات آنرا خنثی کرد، و یا حداقل تعداد اشتباهات را به حداقل رساند.

شواهد حاصل از داده ها و مطالعات طی سی سال گذشته در سراسر دنیا نشان میدهد که تمام پرسنل سلامت ممکن است دچار اشتباه شوند. میزان اثرات و آسیب حاصل از این اشتباهات تقریبا در تمام مراکز در یک حدود و قابل مقایسه است. این امر شناخته شده ای است که تقریبا 10% از تمام بیمارانی که در بیمارستان پذیرش میشوند، در اثر اشتباهات ناخواسته دچار مشکلاتی میشوند. برآوردهای مالی بیانگر این واقعیت است که خسارات ناشی از این اشتباهات در بیمارستانها روزانه سر به میلیونها دلار میزند. سایر هزینه ها و عوارض شامل درد و آلام بیماران و خانواده های آنها و عوارض جانبی آن قابل محاسبه نیست. نکته اصلی این است که این اشتباهات و آسیب های ناشی از آن قابل پیش گیری است.

پارادوکس ایمنی بیمار

هدف از مراقبت سلامت، نجات زندگی، درمان بیماری، و کاهش دردهای بیماران است. هدفی که خود معادل ایمنی میباشد. این هدف محور اصلی تاریخ و فرهنگ حرفه سلامت است و قصد و تلاش هر متخصص این حوزه این است که در درجه اول آسیبی به بیمار وارد نشود. اما در دو دهه گذشته مشخص شده است که که در سراسر دنیا زمانی که بیماران تحت مراقبتهای سلامت قرار میگیرند، دچار آسیب هایی نیز میشوند. این مساله، ایمنی بیمار را به یک اولویت در سطوح ملی و بین المللی تبدیل نموده است.

آسیب زمانی رخ میدهد که سلامت بیمار یا کیفیت زندگی وی بواسطه یکی از جنبه های مراقبت سلامت، بصورت منفی تحت تاثیر واقع شود. یک تفسیر ساده از آسیب عبارت است از هرچیزی بواسطه درمان رخ دهد که شما دوست ندارید برای شما یا بستگان شما اتفاق بیافتد. بخش عمده این آسیبها قابل جلوگیری هستند، هرچند برخی از آنها بعنوان عوارض درمان شناخته میشوند. شدت و نوع این اثرات میتواند متفاوت باشد. همانطور که اشاره شد، عمده این آسیب ها ناشی از خطا است. خطا بعنوان نتیجه انتخاب یک روش اشتباه، و یا کامل ننمودن یک روش صحیح، تعریف میشود. معمول ترین خطاهایی که رخ در مراقبت های سلامت ممکن است رخ دهد عبارتند از:

لغزش
اطلاعات مربوط به جنبه های مختلف پذیرش بیمار و انتقال وی به بخش یا درمانگاه های سرپایی، از طریق ماژول مرکزی ADT انجام می شود. این ماژول یا زیرسیستم، تمام فعالیت ها و عملکردهای مربوط به پذیرش، رزرو جا، مدیریت تخت، و جابجایی بیمار را مدیریت می کند. هزینه های مربوط به هر فعالیت بطور خودکار و مطابق قالبهای قابل تعریف در سیستم محاسبه می شود.
اشتباهات
نتیجه انتخاب یا اجرای یک روش نامناسب است. مثلا برای یک بیمار تشخیص نادرست و در نتیجه درمان نادرست لحاظ میشود. اشتباهات غیرعمدی هستند.
تخطی
یعنی انجام یک عمل یا روش به صورتی که با دستورالعمل ها و توصیه های ارائه شده، مغایر باشد.تخطی ممکن است آگاهانه و یا غیرعمدی صورت پذیرد. بعنوان مثال عدم ثبت داده های کافی بخاطر صرفه جویی در وقت
اهمال کاری حرفه ای
زمانی است که یک فرد از روشهای درمانی و استانداردهای شناخته شده منحرف میشود و منجر به آسیب بیمار میشود.
مدیریت تصویربرداری
شفا دارای یک سیستم جامع برای مدیریت انواع فعالیتهای تصویربرداری است. امکانات این سیستم تمام نیازمندیهای پرسنل یک مرکز تصویربرداری مدرن را تامین می کند و با بهبود جریان کار در مرکز تصویربرداری، کیفیت ارائه خدمات را نیز ارتقاء میبخشد. ما میتوانیم بین سیستم تصویربرداری خود و PACS بیمارستان یک ارتباط مطمئن و دائم برقرار سازیم و از این طریق بیمارستان صاحب یک مرکز تصویربرداری بی نیاز از کاغذ خواهد شد. دسترسی به اطلاعات بیماران و نتایج گزارشهای تصویربرداری، از هر قسمت بیمارستان برای پزشکان امکانپذیر خواهد بود. ضمن ثبت تمام خدمات تصویربرداری، امکان برقراری ارتباط بین تصاویر پزشکی بیمار و پرونده الکترونیک بیمار نیز وجود خواهد داشت.
مدیریت داروخانه
سیستم داروخانه شفا یک راهکار بسیار منعطف و توانمند برای عملکرد روان داروخانه هاست. تمام فعالیت های روزمره داروخانه و پرسنل آن چه در وجه بیماران سرپایی و اورژانس، و چه برای بخشهای بستری در این سیستم پیش بینی شده است. هنگامی که پزشک دستورات دارویی را صادر نمود، نسخه می تواند هم بصورت دستی و هم با شیوه الکترونیک به داروخانه منتقل شود. امکان ارزیابی نسخ و مدیریت لیستهای کاری در سیستم وجود دارد. تمام اطلاعات مالی سیستم داروخانه با سایر زیرسیستم های شفا مرتبط است.
اتاق عمل
ماژول اتاق عمل شفا به نحوی طراحی شده است که ضمن ارتباط با زیرسیستم های مالی اداری و بخشها، خود می تواند برای مدیریت عملها و پروسیجرهای داخل اتاق عمل بصورت مستقل عمل نماید. همچنین این ماژول می تواند نوبت دهی اتاق عمل، زمانبندی عمل ها، مدیریت اطلاعات عملهای جراحی، ثبت پروسیجرها و مواد مصرفی، و ترخیص از اتاق عمل را انجام دهد.
ترخیص و صورتحساب
تمام مراحل مربوط به ترخیص بیمار بصورت خودکار در این قسمت انجام می شود. این زیرسیستم روال طولانی ترخیص بیمار را به چند دقیقه کاهش میدهد. مجموعه این امکانات کارآیی بالایی در روال ترخیص ایجاد میکنند که منجر به افزایش چرخه بازدهی هر تخت خواهد شد. مدیریت صورتحسابها با ارتباط بین تمام زیرسیستم های مختلف انجام میگیرد. در واقع این قسمت تکمیل کننده فعالیتهای ثبت خدمات و هزینه هاست.
انبار مرکزی و دارویی
بیمارستان های مدرن دارای انواع مختلفی از انبارها هستند که هزاران نوع مواد مصرفی مختلف در آن طبقه بندی می شود. داشتن اطلاعات به روز از وضعیت انبارها و ردگیری هر مورد در بیمارستان، برای مدیریت آن حیاتی است. سیستم انبار مرکزی ما جنبه های مختلف ثبت سفارش، مدیریت مواد، مسائل امنیتی، انبارگردانی، و ... را بخوبی پوشش می دهد.

در یک جمع بندی کلی میتوان گفت هنگامی که به مسأله ایمنی بیماران می رسیم، مهم ترین فاکتور اطلاعات سریع، دقیق و دردسترس است. این اطلاعات میتواند داده های خامی باشد که در پرونده بیمار ذخیره شده و یا با کنار هم قرار دادن داده ها الگویی را مشخص نماید. انجام برخی پرداشها توسط برنامه کمک میکند تا داده ها به شکل سیستم های کمک تصمیم ساز و یا آلارم ها و هشدارها به پرسنل ارائه شود. برنامه شفا به شکل مناسبی این موضوع را تضمین می کند که ارائه مراقبت صحیح همراه با شناسایی دقیق بیمار و در زمان مناسب اتفاق بیافتد. موضوعات شناخته شده زیادی در بیمارستان ها مانند آزمایشات اضافی یا تکراری، فرآیندهای ناکارآمد، تشابهات اسمی و خطاهای پزشکی اتفاق می افتد.

همانطور که توضیح داده شد، برای اغلب سازمان های مراقبت از سلامت، موضوع ایمنی بیماران، یک مساله مهم درحفظ کیفیت خدمات سلامت است. راهکارهای ارائه شده توسط ما می تواند به پرسنل بیمارستان در بهبود ارتباط با سیستم، مستندسازی، و مهیاسازی اطلاعات به روز درباره بیماران از هر قسمت سیستم کمک نماید. به کمک برنامه شفا، تمام تیم مراقبت را قادر می سازیم که وضعیت بیماران و فهرست های کاری را بصورت هوشمند مدیریت نمایند. متخصصان بالینی نیز می توانند:

 • داده های بالینی و اطلاعات شخصی بیماران را مشاهده نمایند
 • دید کامل و یکپارچه ای از پرونده بالینی بیمار که از سیستم های تخصصی مختلف جمع آوری شده است، داشته باشند.
 • به اطلاعات به روزرسانی شده بیماران از هر مکانی، دسترسی داشته باشند.
 • نتایج حیاتی و غیرطبیعی را در سریع ترین زمان به صورت اضطراری دریافت کنند.
 • دستورات دارویی، دستورالعمل ها و مداخلات را در موعد مقرر / موعد سررسیده به سرعت مرور نمایند.

همچنین با استفاده از راهکارهای یکپارچه تیراژه، پزشکان قادر خواهند بود تا دستورات دارویی و محصولات خونی را با در نظر گرفتن تداخلات و خطرات بالقوه (بسته به شرایط بیمار) به صورت کاملاً امن تجویز نمایند. در طول اجرای روالهای درمانی و تجویز دستورات دارویی و تزریق محصولات خونی، پرسنل میتوانند در هر زمان که لازم باشد به اطلاعات حیاتی بیماران مانند موارد زیر، دسترسی داشته باشند:

 • داده های شخصی کلیدی
 • واکنش های آلرژیک / ناسازگار
 • نتایج آزمایش
 • دستورات دارویی / تزریق خون
 • شاخص های بالینی
 • دستورات دارویی پیشین و فعلی بیمار

پزشکان می توانند به اطلاعات بیماران از هر جا به وسیله پورتال تحت وب دسترسی داشته باشند و به صورت آنی به نتایج آزمایشها دسترسی پیدا کنند.