بهبود عملکرد

مديريت کارآمدي بيمارستان در سطوح مختلف

اولین مسئولیت هر بیمارستان در سرتاسر جهان، حصول اطمینان از این نکته است که بیماران با موثرترین روش درمان میشوند و در مدت اقامت خود در بیمارستان، بهترین کیفیت خدمات را دریافت میکنند. در این بین رقابت سالم و مسائل اقتصادی بیمارستانها را به این سمت حرکت میدهد که خدمات با کیفیت خود را با منطقی ترین قیمت عرضه نمایند. بنابراین مهمترین چالش برای بیمارستانها این است که ضمن ارتقاء کیفیت خدمات و جلب رضایت بیشتر بیماران، قیمت را تا حد ممکن پایین نگاه دارند و این یعنی کارآیی بیشتر. روشهای افزایش و مدیریت کارآمدی بیمارستان پاسخی به این چالش است.

مدیریت کارآمدی بیمارستان روشی است که بواسطه آن مدیران بتوانند حوزه هایی از بیمارستان را که باید عملکردشان بهبود یابد، شناسایی کنند و ضمن هدف گذاری برای رسیدن به سطح بهتر، پیشرفت این قسمتها را پایش نمایند. این امر در واقع نسل جدیدی از گزارش دهی است که با کنارهم قرار دادن داده هایی از منابع مختلف و نمایش منطقی آنها، امکان این پایش را فراهم می کند.

این راهکارها به مدیران اجازه می دهد تا شکاف بین طرحهای راهبردی بیمارستان و عملکرد فیزیکی روزمره بیمارستان را به تدریج از بین ببرند. با استفاده از این روشها مدیران بیمارستانی میتوانند بصورت مداوم بررسی نمایند که آیا در مسیر صحیح رسیدن به اهداف سازمانی قرار دارند یا خیر. با ابزارهایی که در این حوزه ارائه میشود مدیران میتوانند نقاط ضعف را شناسایی و راهکارهای موثر برای رفع آنها اتخاذ کنند.

بزرگترین مشکل در این راه عملکرد جزیره ای بخشهای مختلف بیمارستان است. انباره های اطلاعاتی پراکنده در بخشهای مختلف و متعدد بیمارستان، یک مانع بزرگ برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی به شمار میرود. این وضعیت جمع آوری لحظه به لحظه اطلاعات را برای مدیریت کارآیی غیرممکن میسازد. تفاوتی نمیکند که این اطلاعات مالی، بالینی، و یا عملیاتی باشند. دسترسی مداوم به آنها لازمه پیاده سازی راهکارهای مدیریت عملکرد است.

شرکت تیراژه رایانه تهران ضمن ایجاد یکپارچگی و مرتبط ساختن بخش های مختلف بیمارستان، نه تنها دسترسی به هر اطلاعاتی را تسهیل میکند، بلکه با امکان تعریف شاخصهای مهم مدیریتی و قرار دادن آنها در داشبوردهای مورد نیاز مدیران، امکان رصد کردن دائم فعالیتهای بیمارستان را فراهم میکند. تجربه به ما نشان داده است که بواسطه بکارگیری این قابلیتها، بیمارستان در کمترین زمان ممکن بهبود عملکرد را در حوزه های زیر شاهد خواهد بود.