بهینه سازی چرخه مالی

بهبود مدیریت بازده و افزایش سودآوری

این یک واقعیت شناخته شده است که سازمانهای ارائه دهنده خدمات سلامت و خصوصا بیمارستانها همواره با این درخواست روبرو هستند که قیمت ارائه خدمات را کاهش دهند و در عین حال کیفیت ارائه مراقبت به بیماران را بهبود بخشند. به همین علت، این اهداف همواره تمرکز و انگیزه اصلی طیف بزرگی از فعالیت هایی است که در حوزه صنعت سلامت الکترونیک شکل میگیرد. این فعالیت ها هم در جهت بهبود و توسعه راهکارهای بالینی در بیمارستانها انجام میشود و هم در راستای تسهیل و تقویت جریانهای مدیریتی در بیمارستانها. بخشی از این محصولات نرم افزاری که با رویکردهای مدیریتی و راهبری، فرآیندهای ایجاد، ثبت، تحلیل، و در نهایت امور مالی صورتحساب های پزشکی بیمار را پوشش میدهند، مجموعا بعنوان راهکارهای مدیریت چرخه بازده شناخته می شوند .

مطالعاتی که طی دهه گذشته توسط چند دانشگاه معتبر انجام گرفته است، نشان میدهد که بخش چشمگیری از بودجه ای که به بیمارستان ها اختصاص می یابد، برای انجام روالهای اداری و فرآیندهای کاغذی مصرف میشود. عملکرد جزیره ای بین واحدهای مختلف یک بیمارستان، و یا بین چند بیمارستان تحت پوشش یک دانشگاه، مسئول بخش عمده هزینه های مخفی در این حوزه است. کارشناسان عدم یکپارچگی و تطابق فرآیندها در سیستمهای بالینی، نوبت دهی، ثبت خدمات، مدیریت مستندات و حتی خطاهای کدگذاری را چالشهای مهمی میدانند. از سوی دیگر وجود سیستمهای قدیمی و عدم ارتباط آنها با سیستم های جدید، و ارتباط نامناسب با سازمانهای بیمه را نیز باید درنظر گرفت.

به مجموعه این مشکلات باید عدم ثبت دقیق خدمات را نیز اضافه نمود. بسیاری از خدمات و سرویس ها در بیمارستانها ارائه میشود که در جایی ثبت و محاسبه نمیگردد. خطاهای کاربری در استفاده از مواد و نیز استفاده برنامه ریزی نشده و بدون توجه به تاریخ مصرف، سالیانه ضرر بزرگی به بیمارستان ها تحمیل می کند. این درصد بالای اصطکاک و هزینه های مربوط به تراکنشها، هنوز هم وجود دارد و موجب شده است تا نگرش جدیدتری نسبت به کاهش هزینه ها از طریق بکارگیری موثر فناوری و نیز حذف روالهای زائد، ایجاد شود.

هرچند برنامه های مالی اداری متفاوتی برای بیمارستان ها عرضه شده است، ولی همان طور که در بالا و به اختصار اشاره شد، مقدار قابل توجه پولی که سالیانه در بیمارستان ها به هدر میرود، تنها با بکار گیری ابزارهای مالی قابل حل کردن نیست. عوامل موثر در این حوزه را میتوان به صورت زیر دسته بندی نمود:

 • عملکرد جزیره ای و غیر یکپارچه
 • عدم ثبت دقیق و موثر خدمات و هرینه ها
 • فقدان ابزارهای مدیریتی و پایشی به روز
 • ارتباط با سازمانهای بیمه
 • ابزارهای دقیق و هوشمند برای تحلیل داده ها

بنابراین بهینه سازی چرخه بازده مالی بیمارستان، شامل طیف گسترده ای از خدمات و عملیات میشود. مجموعه ای از نرم افزارهای مرتبط و چند لایه مورد نیاز است تا طی یک فرآیند، نقاط ضعف فرآیندها را ابتدا نشان دهد و سپس برطرف نماید. ما در شرکت تیراژه رایانه تهران باور داریم که قادریم با ارائۀ این مجموعه نرم افزاری، شما را در فرایند مدیریت چرخه بازده یاری نماییم. تجربیات موفق ما در بیمارستانهای متعدد، مویّد این ادعاست. شرکت تیراژه مجموعه مدیریتی و نظارتی قدرتمندی را به شما عرضه می کند که می تواند بازدهی و جریان نقدی ماهانه بیمارستان را افزایش داده و عملیات صدور صورتحساب بیمار را بهبود بخشد و تمام پایشهای لازم بر روی جنبه های مختلف فرآیندهای منتهی به صدور صورتحساب را مد نظر قرار دهد.

راهکار مدیریت بازده تیراژه، از تمام هزینه های ناشی از خدمات ثبت شده در تمام زیرسیستم های شفا استفاده می کند تا به طور کاملاً مؤثر و یکپارچه موارد تأخیر و یا ثبت نشده مالی را از میان بردارد. هنگامی که تعرفه ها، سیستم های کدینگ، نرخ مواد مصرفی، و موارد مشابه تغییر نماید، به روزرسانی های گروهی بر روی سیستم بطور خودکار انجام میشود، و سیستم به طور خودکار هزینه ها را براساس پارامترهای جدید محاسبه خواهد کرد. همچنین گزارش ریز هزینه ها برحسب فرآیندها و خدمات در بازه های زمانی قابل ارائه است. برخی از منافع نهایی بکارگیری راهکار بهینه سازی چرخه بازده برای بیمارستان و کارمندان عبارتند از:

مزایای بهره مندی از پورتال سلامت شفا

 • دستیابی متمرکز به تمام روال ها و داده های مورد نیاز پرسنل (با توجه به مجوزهای کاربری)
 • دست یابی سریع به حساب و جزییات صورت حساب همه بیماران از هر رایانه
 • خودکارسازی ثبت خدمات و هزینه ها از طریق برنامه های یکپارچه شفا
 • جمع آوری داده های پذیرش اولیه تا ترخیص نهایی بیمار و صدور قبوض مربوطه
 • صدور صورت حساب های مناسب بیمار به همراه توضیحات کامل برای همه پرداخت ها
 • کاهش سربارهای مالی ناشی از داده های ثبت نشده و گزارشات تأخیری
 • افزایش کیفیت و دقت کدگذاری ها
 • ارائه سریع و دقیق الکترونیک مطالبات شرکت های بیمه با هر فرمت لازم