زمینه های فعالیت


حوزه های مختلف سلامت الکترونیک

انفورماتیک سلامت در واقع حاصل اتحاد فناوری اطلاعات و علوم ارتباطات در حوزۀ سلامت است. هدف آن ایجاد و پشتیبانی موثر، ایمن و کارآمد خدمات مراقبت سلامتی و در ادامه بهره گیری مسئولانه از داده های حاصل از این خدمات است. این داده ها در یک الگوی پردازشی مناسب و علمی منتهی به تولید دانش موثر و جدید خواهد شد.

با توجه به توسعه دسترسی به خدمات سلامت و نیز بهبود کیفیت مراقبت ها، نیاز و درخواست متخصصین حوزه سلامت برای دسترسی به داده ها و اطلاعات اساسی و مهم بیماران نیز افزایش یافته است. این داده ها باید در هر زمان و مکان مورد نیاز در اختیار متخصصین و پرسنل سازمانهای درمانی قرار بگیرد. دانش بیماران نیز در خصوص بیماریها و نحوه دریافت مراقبت های سلامتی بطور پیوسته رو به افزایش است. مجموعه این عوامل نقش نرم افزارهای اطلاعاتی پیشرفته و خلاقانه را مهم تر و غیرقابل انکار می نماید.

امکان دسترسی به اطلاعات از طریق اینترنت، حرکت به سمت یکپارچه سازی اطلاعات سلامت بین سازمانها، و توسعه امکانات ارتباطی، فرصت بهبود ارائه خدمات توسط بیمارستانها و بهینه سازی شیوه دریافت سرویس توسط بیماران را ایجاد نموده است. شرکت تیراژه با درک عمیق از جایگاه فناوری اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان، نه تنها تولید که فرهنگ سازی استفاده از نرم افزارهای یکپارچه و هوشمند را در دستور کار خود قرار داده است.

چند وجهی بودن خدمات سلامت و همچنین حوزه های متعدد انفورماتیک سلامت، لزوم ارائۀ راهکارهای ویژه و تخصصی را ایجاب می کرد، از همین رو در جهت ارائۀ هر چه بهتر این خدمات، تیم های تخصصی خود را در زمینه های زیر شکل داده ایم:

 • علوم کامپیوتری و نرم افزار
 • مدیریت اطلاعات
 • علوم ارتباطات و شبکه
 • اپیدمیولوژی
 • علوم مدیریت و علوم شناختی
 • انفورماتیک و استانداردهای پزشکی


بهبود مراقبت از طریق فناوری

پیاده سازی و اجرای پروژه های فناوری اطلاعات، با چالشهای بالقوه ای روبرو هستند که می توانند منتهی به شکست شوند. این چالشها ممکن است با خود فناوری، فرآیندهای اجرا و یا مهم تر از همه، نیروی انسانی مرتبط باشند. شرکت تیراژه رایانه تهران برای غلبه بر این مشکلات، دانش مدیریت تغییر را در کنار علم مدیریت پروژه های IT به کار گرفته است. این شیوه به ما امکان می دهد تا در پروژه های مختلف، آموزش پرسنل را با موفقیت و به نحوی انجام دهیم که با اشتیاق برای پیاده سازی محصولات جدید، در کنار ما قرار بگیرند.

ما با انجام ارزیابی های دقیق قبل از آغاز پیاده سازی، می توانیم نقاط بالقوه چالش را مشخص کنیم و با تدوین استراتژی های مناسب، قبل از وقوع بحران جلوی آن را بگیریم. تحلیل و تعریف مجدد روالهای کاری، کمک می کند تا ضمن بهبود بازدهی، میزان رضایت پرسنل از به کار گیری فناوری جدید، افزایش یابد.

دانش و تسلط بر طراحی، توسعه، اجرا، پیاده سازی، نگهداری و ارزیابی نرم افزارهای سلامت، شرکت تیراژه رایانه تهران را قادر ساخته است تا با ارائۀ راهکارهای IT بتواند در زمینۀ بهبود ارائۀ مراقبتهای سلامتی نقش مهمی را به عهده بگیرد. راهکارهای ارائه شده توسط ما می تواند در زمینه های زیر یاریگر شما و بیمارستانتان باشد:

 • سیستم های پرونده الکترونیک بیمار
 • مدیریت روالهای اداری مالی بیمارستان و افزایش بهره وری
 • سامانه های پشتیبانی تصمیم سازی مبتنی بر شواهد
 • بهره گیری از اینترنت برای تسهیل خدمات بیماران و پزشکان
 • روشهای استاندارد برای مدیریت و تحلیل داده ها
 • اشتراک و یکپارچه سازی داده ها


ما همواره خود را در جریان آخرین پیشرفتهای فناوری، جدیدترین قوانین اجرایی و مالی، و بهترین تجارب در بیمارستان ها قرار میدهیم تا محصولات خود را بروز نگاه داریم. ما آماده ایم تا این دانش و تجارب خود را در اختیار بیمارستانها و سازمانهای خصوصی یا دولتی در حوزه سلامت قرار دهیم. شرکت تیراژه آمادگی و توانایی آنرا دارد تا راهکارها و ابزارهای جدید این حوزه را با نیازها و مشکلات سازمانی شما تطبیق دهد تا کسب بهترین نتایج امکانپذیر شود.

امنیت و محرمانگی اطلاعات

فناوری اطلاعات، افراد و سازمانها را قادر می سازد تا به راحتی و در زمانی اندک، حجم زیادی از اطلاعات را جمع آوری، ذخیره، پردازش و ارسال نمایند. هنگامی که این اطلاعات در حوزه سلامت باشد، طبعاً حساسیت های زیادی را نیز با خود به همراه خواهد داشت. از همین رو دسترسی به اطلاعات سلامت باید با ملاحظات خاصی همراه باشد چراکه برای هر فردی اطلاعات مربوط به سوابق و وضعیت سلامتیش از مهم ترین اطلاعات محسوب می شود.

محرمانگی اطلاعات به معنای آن است که هر فردی از وضعیت کاربرد اطلاعات سلامت خود اطلاع و بر آن کنترل داشته باشد. برای رعایت مسائل محرمانگی اطلاعات، سازمانهای ارائه دهنده خدمات سلامت باید مجموعه ای از تدابیر مدیریتی، راهکارهای امنیتی فناوری، امنیت فیزیکی، و امنیت فرآیندهای سازمانی را بکار بگیرند. این تدابیر و راهکارها دارای استانداردها و پروتکل هایی میباشند. این که چه فردی اجازه دسترسی به چه اطلاعاتی را دارد حوزه امنیت اطلاعات نامیده میشود. حتی اگر اطلاعاتی شخصی محسوب نشود، و یا بیمار اجازه دسترسی به آن را داده باشد، باید تنها افراد مجاز به آن اطلاعات دسترسی داشته باشند. بنابراین بحث مجازشناسی و تعیین هویت افراد در هنگام دسترسی به اطلاعات بیماران (و یا اطلاعات مالی بیمارستان) حائز اهمیت بسیار است.

شرکت تیراژه رایانه تهران به عنوان بزرگترین و قوی ترین مشاور و ارائه دهندۀ راهکارهای حوزۀ سلامت، می تواند شما را از یکپارچگی و عملکرد صحیح راهکارهای دسترسی، امنیت، و محرمانگی اطلاعات مطمئن سازد. زیرا یکی از حوزه های تخصصی ما در زمینۀ خدمات الکترونیک سلامت، ارائه محصولات و راهکارهای نرم افزاری و پروتکلهای مدیریتی برای پیاده سازی و ارزیابی مسائل امنیت اطلاعات است.