آدرس شرکت


محل دفتر مرکزی شرکت تیراژه رایانه تهران

تهران،خیابان شریعتی ، روبروی حسینیه ارشاد
کوچه هدیه، پلاک 15
شرکت مهندسی تیراژه رایانه تهران
تلفن: 75445 (9821+)
برای ارسال رایانامه از آدرس info@trtco.com استفاده نمایید.