موقعیتهای شغلی


فرصت های شغلی در شرکت تیراژه رایانه تهران

در صورتی که تمایل دارید در حوزۀ فناوریهای پیشرفته فعالیت کنید و اگر علاقه مند به فعالیت در حوزۀ مراقبت از سلامت، هستید ... درصورتی که به دنبال فرصت های شغلی پیشرفته هستید ... و اگر روحیه کار گروهی دارید، در این صورت شرکت تیراژه رایانه تهران مکان مناسبی برای شماست.

موقعیت ویژه ما در صنعت سلامت در ایران و موفقیت ما در بهبود عملکرد نرم افزارهای مدیریت اطلاعات سلامت در مراکز پزشکی ایران، یک حوزۀ پویا را در اختیارمان قرار داده است. ما برای تفکر خلاق، کار سخت و محیط گروهی پویا و شاداب ارزش قائلیم. پس اگر برای یک موقعیت شغلی جدید آماده هستید، برای کسب اطلاع از زمینه های کاری موجود با ما تماس بگیرید. اعضای خانوادۀ تیراژه رایانه تهران از مزایای زیر بهره مند خواهند شد:

  • بسته پرداخت رقابتی شامل حقوق پایه و پاداش
  • بیمه کامل خدمات درمانی / تأمین اجتماعی
  • برنامه استاندارد و قانونی تعطیلات و مرخصی ها
  • بکارگیری جدیدترین تکنولوژیها در کار و امکانات رفاهی در دفاتر