لیست مشتریان


بیمارستانهای استفاده کننده از محصولات تیراژه

در حال حاضر بیش از 100 بیمارستان از 23 دانشگاه علوم پزشکی کشور تحت پوشش نرم افزارها و خدمات شرکت تیراژه قرار دارند که این تعداد معادل 12/5 درصد از کل تختهای بستری کل کشور میباشد.

نمایش لیست خلاصه
نمایش لیست کامل
لیست تفکیک شده دانشگاه هادانشگاه علوم پزشکی تهران (7 بیمارستان، 1666 تخت بستری)

 • بیمارستان آموزشي درماني سينا (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکي تهران
  تهران - تهران
  تعداد تخت: 384

 • بیمارستان امير اعلم تهران (گوش، حلق و بيني)
  دانشگاه علوم پزشکي تهران
  تهران - تهران
  تعداد تخت: 183

 • بیمارستان جامع بانوان آرش (زنان و زايمان)
  دانشگاه علوم پزشکي تهران
  تهران - تهران
  تعداد تخت: 117

 • بیمارستان مرکز طبی کودکان (عمومي)
  دانشگاه علوم پزشکي تهران
  تهران - تهران
  تعداد تخت: 290

 • بیمارستان بیمارستان امام خمینی (عمومی )
  دانشگاه علوم پزشکی تهران
  تهران - تهران
  تعداد تخت: 549

 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد ( کلیه و مجاری ادرار)
  دانشگاه علوم پزشکي تهران
  تهران - تهران
  تعداد تخت: 131

 • مرکز تحقیقات ضایعات مغزی نخاعی
  دانشگاه علوم پزشکي تهران
  تهران - تهران
  تعداد تخت: 12

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (14 بیمارستان، 2820 تخت بستری)

 • بیمارستان مهدیه (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  تهران - تهران
  تعداد تخت: 122

 • بیمارستان پانزده خرداد ( جراحي-ترميمي)
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  تهران - تهران
  تعداد تخت: 110

 • بیمارستان طرفه (عمومي)
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  تهران - تهران
  تعداد تخت: 121

 • بیمارستان امام حسین (ع) (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  تهران - تهران
  تعداد تخت: 517

 • بیمارستان لقمان حکیم (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  تهران - تهران
  تعداد تخت: 344

 • بیمارستان شهداء تجریش (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  تهران - تهران
  تعداد تخت: 337

 • بیمارستان کودکان مفید (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  تهران - تهران
  تعداد تخت: 231

 • بیمارستان آیت ا... طالقانی (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  تهران - تهران
  تعداد تخت: 413

 • بیمارستان اختر (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  تهران - تهران
  تعداد تخت: 120

 • بیمارستان شهید مدرس (عمومی )
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  تهران - تهران
  تعداد تخت: 269

 • بیمارستان امام خمینی فیروزکوه (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  تهران - فیروزکوه
  تعداد تخت: 32

 • بیمارستان زعیم پاکدشت (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  تهران - پاکدشت
  تعداد تخت: 50

 • بیمارستان شهید دکتر محمد مفتح ورامین
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  تهران - ورامین
  تعداد تخت: 107

 • بیمارستان سوم شعبان دماوند (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  تهران - دماوند
  تعداد تخت: 47

دانشگاه علوم پزشکی کرمان (11 بیمارستان، 1703 تخت بستری)

 • بیمارستان افضلی پور (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  کرمان - کرمان
  تعداد تخت: 366

 • بیمارستان شفا (عمومی )
  دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  کرمان - کرمان
  تعداد تخت: 370

 • بیمارستان علی بن ابیطالب راور (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  کرمان - راور
  تعداد تخت: 31

 • بیمارستان شهید بهشتی (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  کرمان - کرمان
  تعداد تخت: 226

 • بیمارستان پاستور بم
  دانشگاه علوم پزشکی بم
  کرمان - بم
  تعداد تخت: 173

 • بیمارستان سینا زرند (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  کرمان - زرند
  تعداد تخت: 84

 • بیمارستان قائم بردسیر
  دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  کرمان - بردسیر
  تعداد تخت: 68

 • بیمارستان خاتم الانبیاء بافت (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  کرمان - بافت
  تعداد تخت: 123

 • بیمارستان آیت ا... کاشانی (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
  کرمان - جیرفت
  تعداد تخت: 76

 • بیمارستان امام خمینی (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
  کرمان - جیرفت
  تعداد تخت: 186

 • کلینیک بعثت
  دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  کرمان - کرمان
  تعداد تخت: ندارد

دانشگاه علوم پزشکی شیراز (6 بیمارستان، 546 تخت بیمارستانی)

 • بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  شیراز - فسا
  تعداد تخت: 275

 • بیمارستان مطهری مرودشت
  دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  شیراز - مرودشت
  تعداد تخت: 190

 • بیمارستان شهید دستغیب
  دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  شیراز - شیراز
  تعداد تخت: 133

 • بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  شیراز - شیراز
  تعداد تخت: 133

 • بیمارستان حضرت زینب (س)
  دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  شیراز - شیراز
  تعداد تخت: 183

 • بیمارستان جواد الائمه
  دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  شیراز - خرامه
  تعداد تخت: 40

 • براساس مناقصه انجام شده، کلیه بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحت پوشش نرم افزار شفا قرار خواهند گرفت.

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی (6 بیمارستان، 843 تخت بستری)

 • بیمارستان آیت ا... طالقانی (زنان و زايمان)
  دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی
  اراک - اراک
  تعداد تخت: 99

 • بیمارستان امیرکبیر (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی
  اراک - اراک
  تعداد تخت: 230

 • بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی
  اراک - اراک
  تعداد تخت: 325

 • بیمارستان شهید آسیابک زرندیه (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی
  اراک - زرندیه
  تعداد تخت: 27

 • بیمارستان شهید مدرس (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی
  اراک - ساوه
  تعداد تخت: 124

 • بیمارستان 17شهریور (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی
  اراک - ساوه
  تعداد تخت: 38

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (11 بیمارستان، 1176 تخت بستری

 • بیمارستان حضرت ابوالفضل میناب
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  بندرعباس - میناب
  تعداد تخت: 188

 • بیمارستان خاتم الانبیاء جاسک (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  بندرعباس - جاسک
  تعداد تخت: 46

 • بیمارستان دکتر علی شریعتی (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  بندرعباس - بندرعباس
  تعداد تخت: 125

 • بیمارستان رستمانی پارسیان (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  بندرعباس - پارسیان
  تعداد تخت: 67

 • بیمارستان سید عبدالباقی نیاپور (عمومی )
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  بندرعباس - بندرعباس
  تعداد تخت: 20

 • بیمارستان شهید بهشتی (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  بندرعباس - بندرلنگه
  تعداد تخت: 127

 • بیمارستان شهید محمدی (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  بندرعباس - بندرعباس
  تعداد تخت: 407

 • بیمارستان علی بن ابیطالب رودان
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  بندرعباس - رودان
  تعداد تخت: 62

 • بیمارستان فاطمه الزهرا حاجی آباد (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  بندرعباس - سیرجان
  تعداد تخت: 34

 • بیمارستان فاطمه الزهرا قشم (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  بندرعباس - قشم
  تعداد تخت: 62

 • بیمارستان فکری بستک (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  بندرعباس - بستک
  تعداد تخت: 38

دانشگاه علوم پزشکی قزوین (6 بیمارستان، 821 تخت بستری)

 • بیمارستان شهید رجایی (عمومی )
  دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  قزوین - قزوین
  تعداد تخت: 143

 • بیمارستان کودکان قدس
  دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  قزوین - قزوین
  تعداد تخت: 130

 • بیمارستان بوعلی سینا (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  قزوین - قزوین
  تعداد تخت: 242

 • بیمارستان بیست دوم بهمن (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  قزوین - قزوین
  تعداد تخت: 85

 • بیمارستان ولایت (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  قزوین - قزوین
  تعداد تخت: 221

 • دی کلینیک بوعلی قزوین
  دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  قزوین - قزوین
  تعداد تخت: ندارد

دانشگاه علوم پزشکی زنجان (4 بیمارستان، 917 تخت بستری)

 • بیمارستان آیت ا.. موسوی (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  زنجان - زنجان
  تعداد تخت: 417

 • بیمارستان امدادی ابهر (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  زنجان - زنجان
  تعداد تخت: 115

 • بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  زنجان - زنجان
  تعداد تخت: 304

 • بیمارستان شهید بهشتی (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  زنجان - زنجان
  تعداد تخت: 81

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (2 بیمارستان، 384 تخت بستری)

 • بیمارستان آیت ا... طالقانی (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  کرمانشاه - کرمانشاه
  تعداد تخت: 234

 • بیمارستان امام علی (قلب)
  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  کرمانشاه - کرمانشاه
  تعداد تخت: 150

دانشگاه علوم پزشکی ایلام (2 بیمارستان، 292 تخت بستری)

 • بیمارستان امام خمینی (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  ایلام - ایلام
  تعداد تخت: 132

 • بیمارستان مصطفی خمینی
  دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  ایلام - ایلام
  تعداد تخت: 160

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (6 بیمارستان، 527 تخت بستری)

 • بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد
  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
  اردبیل - پارس آباد
  تعداد تخت: 94

 • بیمارستان امام خمینی (ره) خلخال
  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
  اردبیل - خلخال
  تعداد تخت: 120

 • بیمارستان امام خمینی (ره) پیله سوار
  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
  اردبیل - پیله سوار
  تعداد تخت: 34

 • بیمارستان امام خمینی (ره) نمین
  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
  اردبیل - نمین
  تعداد تخت: 8

 • بیمارستان ولایت گرمی
  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
  اردبیل - گرمی
  تعداد تخت: 83

 • مرکز آموزشی درمانی فاطمی
  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
  اردبیل - اردبیل
  تعداد تخت: 188

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (4 بیمارستان، 383 تخت بستری)

 • بیمارستان امام رضا (ع) (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  خراسان جنوبی - بیرجند
  تعداد تخت: 122

 • بیمارستان شهداء قائن
  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  خراسان جنوبی - قائن
  تعداد تخت: 116

 • بیمارستان شهید آتشدست نهبندان (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  خراسان جنوبی - نهبندان
  تعداد تخت: 32

 • بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  خراسان جنوبی - فردوس
  تعداد تخت: 113

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (2 بیمارستان، 225 تخت بستری)

 • بیمارستان امداد شهید بهشتی (عمومی )
  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
  خراسان رضوی - سبزوار
  تعداد تخت: 130

 • بیمارستان برادران شهید مبینی (عمومی )
  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
  خراسان رضوی - سبزوار
  تعداد تخت: 95

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور (2 بیمارستان، 332 تخت بستری)

 • بیمارستان 22 بهمن نیشابور
  دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
  خراسان رضوی - نیشابور
  تعداد تخت: 174

 • بیمارستان حکیم نیشابور (عمومی )
  دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
  خراسان رضوی - نیشابور
  تعداد تخت: 158

دانشگاه علوم پزشکی گیلان (1 بیمارستان، 180 تخت بستری)

 • بیمارستان دکتر حشمت (قلب)
  دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  گیلان - رشت
  تعداد تخت: 180

دانشگاه علوم پزشکی گلستان (1 بیمارستان، 123 تخت بستری)

 • بیمارستان شهداء گنبد کاووس (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  گلستان - گنبد کاووس
  تعداد تخت: 123

دانشگاه علوم پزشکی لرستان (1 بیمارستان، 240 تخت بستری)

 • بیمارستان شهید رحیمی
  دانشگاه علوم پزشکی لرستان
  لرستان - خرم آباد
  تعداد تخت: 240

دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1 بیمارستان، 299 تخت بستری)

 • بیمارستان امام خمینی ساری (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مازندران - ساری
  تعداد تخت: 299

دانشگاه علوم پزشکی بابل (1 بیمارستان، 126 تخت بستری)

 • بیمارستان کودکان امیرکلاء بابل (عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مازندران - بابل
  تعداد تخت: 126

دانشگاه علوم پزشکی دزفول (2 بیمارستان، 630 تخت بستری)

 • بیمارستان نظام مافی شوش
  دانشگاه علوم پزشکی دزفول
  خوزستان - شوش
  تعداد تخت: 130

 • بیمارستان بزرگ دزفول (دکتر گنجویان)
  دانشگاه علوم پزشکی دزفول
  خوزستان - دزفول
  تعداد تخت: 500

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (2 بیمارستان، 124 تخت بستری)

 • بیمارستان بوعلی سینا
  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  سیستان و بلوچستان - زاهدان
  تعداد تخت: 55

 • بیمارستان بهاران (روانپزشکی)
  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  سیستان و بلوچستان - زاهدان
  تعداد تخت: 69

بیمارستانهای نظامی / خصوصی (9 بیمارستان، 1499 تخت بستری)

 • بیمارستان بقیه ا.... الاعظم (عمومی)
  سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران
  تهران - تهران
  تعداد تخت: 589

 • بیمارستان شهید دکتر چمران (عمومی)
  وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران
  تهران - تهران
  تعداد تخت: 323

 • مرکز دندانپزشکی شهید دکتر چمران
  وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران
  تهران - تهران
  تعداد تخت: ---

 • مرکز درمانی شهید فکوری تهران تهران
  وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران
  تهران - تهران
  تعداد تخت: ---

 • بیمارستان سوم شعبان تهران
  مرکز خیریه
  تهران - تهران
  تعداد تخت: 184

 • بیمارستان محب (عمومی)
  مرکز خصوصی
  تهران - تهران
  تعداد تخت: 158

 • بیمارستان امام رضا (عمومی)
  مرکز خصوصی
  هرمزگان
  تعداد تخت: 60

 • بیمارستان آراد تهران
  مرکز خصوصی
  تهران - تهران
  تعداد تخت: 140

 • بیمارستان محب کوثر
  مرکز خصوصی
  تهران
  تعداد تخت: 45