مدیریت فرآیندهای مالی اداری

محور اصلی شفا، مجموعه ای از سامانه های مرتبط است که فرآیند ثبت خدمات و هزینه ها را بهینه و تسهیل می کند. تمام خدمات، تجویزها، و سفارش ها همراه با تعرفه های مربوطه براحتی ثبت می شوند. سرعت و دقت این فرآیند موجب صرفه جویی در وقت و منابع و ارتقاء چرخه بهره وری بیمارستان می گردد.

توضیح بیشتر
image01

مجموعه نرم افزارهای بالینی

مجموعه نرم افزارهای بالینی شفا به پزشکان و پرستاران این امکان را می دهد تا همواره یک نمای پیوسته و مدون از اطلاعات بیمار و روند درمانی وی در اختیار داشته باشند. در نتیجه تیم درمانی در یک محیط یکپارچه که توسط شفا ایجاد می شود، قادر به اداره تمام مراحل و استفاده از اطلاعات بیماران می باشند.

توضیح بیشتر
image01

ابزارهای مدیریتی

بخش جدایی ناپذیر برنامه شفا داشبورد تحلیلی فراگیری است که داده های عملیاتی لازم برای تصمیم سازی جهت بهینه نمودن عملکرد و بازده ارائه می دهد. با استفاده از این مجموعه ابزار قدرتمند، مدیران بیمارستان می توانند داده ها را بدون صرف زمان اضافی و در قالب مد نظرشان مشاهده کنند.

توضیح بیشتر
image01

امور مالی / قیمت تمام شده

سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی شفا راه حلی یکپارچه و مناسب برای اداره و کنترل نظامهای مالی بیمارستانی ارائه می دهد. شفا واحدهای مختلف مالی از جمله حسابداری، دریافت و پرداخت، انبارها و ... را تحت پوشش قرار داده امکان محاسبه قیمت تمام شده خدمات بر اساس روش ABC را فراهم می کند.

توضیح بیشتر
image01

پورتال سلامت

شفا امکان دسترسی به داده های مورد نیاز را در هر نقطه جهان به وسیله سیستم پورتال سلامت خود فراهم می نماید. این پورتال یک سیستم مبتنی بر وب است که به بیماران، پزشکان و مدیران با توجه به سطح دسترسی آنها، خدمات هوشمند اطلاع رسانی، درمانی، مالی و مدیریتی ارائه می کند.

توضیح بیشتر
image01