تبادل اطلاعات


یکپارچه سازی و انتقال اطلاعات بیمارستانی

تبادل اطلاعات سلامت به معنای ارسال و دریافت اطلاعات حوزۀ سلامت به صورت الکترونیک بین سازمانها و مراکز مرتبط با بحث سلامت و خصوصا بیمارستانها است. فناوری تبادل اطلاعات سلامت این امکان را فراهم می آورد تا اطلاعات بالینی و اداری- مالی بیماران بین سیستم های اطلاعاتی مختلف جابه جا و مبادله شود و معنای این اطلاعات در تمام این سیستم های اطلاعاتی یکسان باشد. هدف از تبادل اطلاعات سلامت، تسهیل دسترسی و بازیابی داده های بالینی و اداری بیماران است به نحوی که ارائۀ خدمات ایمن، موثر، عادلانه، به موقع، و بیمار محور به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد.

تبادل اطلاعات سلامت موجب می شود تا فعالیت تیم های درمانی و مراقبتی در مراکز مختلف سلامتی در امتداد یکدیگر قرار بگیرد و هر مرکز با دسترسی به اطلاعات حاصل از فعالیت مراکز دیگر، برای ادامه درمان تصمیم گیری کند. این به معنای حذف فعالیتها و درخواستهای تکراری است. حفظ تداوم درمان، کاهش هزینه ها، و افزایش رضایتمندی بیمار، حاصل این نگرش است. آمار در ایالات متحده نشان میدهد که برای پیگیری درمان یک بیمار بین چند مرکز، هزینه ای بالغ بر 17000 دلار مصرف میشود. عمده این هزینه مربوط به تهیه نسخ مختلف از پرونده، تکرار آزمایشها بخاطر گم شدن یا نرسیدن نتایج، ارسال فیزیکی اطلاعات، و موارد مشابه میباشد که تقریبا تمام آنها با استفاده از روشهای الکترونیک تبادل اطلاعات، قابل اجتناب هستند.

علاوه بر این تبادل اطلاعات سلامت برای مدیریت سلامت عمومی جامعه نیز بسیار موثر است. زیرا با این روش امکان نگرش جامع و تحلیل وضعیت سلامت جامعه برای سطوح مدیریتی و تصمیم سازی فراهم میگردد. تبادل اطلاعات بین مراکز مختلف، امکان تجمیع اطلاعات و رسیدن به نمایی بزرگتر از وضعیت سلامت جامعه را فراهم میسازد.

بسیاری از سازمانهای دولتی و غیردولتی حوزه سلامت در کشورهای مختلف، قالب و محتوایی برای تبادل اطلاعات سلامت بین مراکز تحت پوشش خود تعریف کرده اند. حاصل این امر ایجاد شبکه هایی است که در سطح یک منطقه، به اطلاعات یکدیگر دسترسی دارند. در نتیجه هم بیماران براحتی میتوانند به مراکز مختلف مراجعه کنند و مهمتر اینکه مدیران برای طراحی سیاستها و استراتژیهای منطقه ای (و حتی ملی) خود بر اساس دلائل و شواهد واقعی عمل خواهند نمود.

همانطور که اشاره شد برداشت معنایی یکسان از محتوای اطلاعات یک بحث مهم و حیاتی است. اگر اطلاعاتی از یک بیمارستان به یک بیمارستان دیگر فرستاده شود ولی به درستی تعبیر و تفسیر نشود، نه تنها مفید نخواهد بود که گمراه کننده نیز می باشد. لذا در بحث تبادل اطلاعات سلامت نه تنها فناوری ارسال و دریافت اطلاعات، بلکه تعریف قالب های استاندارد برای محتوای اطلاعات نیز باید وجود داشته باشد.

شرکت تیراژه رایانه تهران در هر دو زمینه فوق، تجربیات بسیار خوبی جهت ایجاد ارتباط بین سیستم های اطلاعاتی مراقبت از سلامت بیمارستان های مختلف و دانشگاه های پزشکی دارد. راهکارهای تجربه شدۀ ما به نحوی است که اطلاعات بیماران را در هر محل مورد نیاز، فراهم می آورد و برای این کار نیازی به وارد کردن مجدد اطلاعات نیست.

نرم افزار شفا جریان های کاری بالینی، مالی و مستندسازی در بیمارستان ها را مشخص می کند و تقریباً تمام جنبه های مورد نیاز گروه های بالینی و اداری را خودکار می سازد. این نرم افزار به بیمارستانها اجازه می دهد فرآیندهای کاری خود را بدون تأخیر و بسیار روان به انجام برسانند. تمام داده ها و اطلاعات حاصل از انجام این فرایندها به شکلی یکپارچه و استاندارد ذخیره می شود. یکپارچه بودن این اطلاعات موجب می شود تا نه تنها پرسنل بیمارستان برای انجام انواع مستندسازی بالینی و اداری با مشکلی روبه رو نباشند، بلکه هر زمان نیاز بود بتوانند هر بخشی از اطلاعات را از طریق این برنامه روی انواع رسانه ها و محیطهای دیجیتال به سازمانهای ذیربط ارسال نمایند.

یکپارچه سازی و انتقال اطلاعات بیمارستان های مختلف کاری پیچیده و چندوجهی است که اهمیت ویژه ای در مراقبت از بیماران دارد. اساساً این کار به فناوری اطلاعات و استانداردهای حوزه سلامت وابسته است. مادامی که از بیمار مراقبت به عمل می آید، اطلاعات بیماران به صورت پراکنده ثبت می شود. یکپارچه سازی آنها باید به صورت کاری مداوم و با غلبه بر موانع مختلف فنی و فرآیندی انجام شود. موضوع حیاتی دیگر، حفظ امنیت اطلاعات سلامت بیماران است. همچنین باید به این موارد، مسایلی مانند قوانین مختلف تنظیمی دولتی و نیازهای مدیریتی را نیز اضافه کنیم.

شرکت تیراژه رایانه تهران به دانشگاه های علوم پزشکی که درصدد تبادل اطلاعات بین بیمارستان های مختلف هستند، یک راهکار قدرتمند ارتباطی ارائه می دهد که می تواند چالش های مختلف این حوزه را در سریع ترین زمان ممکن مرتفع سازد و مجموعه کامل و یکپارچه اطلاعات سلامت به روز را در دسترس منابع مجاز قرار دهد. همچنین ما در صورت نیاز می توانیم راهکارهای یکپارچه سازی سیستم جدید با سیستم های موجود قبلی را به صورت سفارشی برای بیمارستان ها طراحی کنیم.