چرا تیراژه رایانه تهران


چرا راهکارهای تیراژه را انتخاب میکنیم؟

برای ارتباط مناسب با شبکۀ سلامت، همۀ دست اندرکاران سلامت باید همه چیز را درباره بیمارانشان و یا سایر اطلاعات سلامت مرتبط بدانند. کارکنان گروه بالینی باید بتوانند با سایر دست اندرکاران حوزۀ سلامت، به عنوان یک گروه کاری، کار کنند. در اغلب سازمانها، اطلاعات سلامت حاصل از ارائه خدمات مراقبتی، به خوبی به هم مرتبط نمی شوند. اطلاعات حیاتی بیماران در مخازن پراکنده ای به صورت حفاظت شده نگهداری می شوند به نحوی که دست اندرکاران سلامت به دلیل تنظیمات و کدگذاری های مختلف نمی توانند با آنها ارتباط برقرار کنند. این مسایل، بیماران، دست اندرکاران و مدیران را سردرگم می سازد. اما شرکت تیراژه رایانه تهران راهکار مناسب آن را در اختیار دارد. دلایل بسیاری برای انتخاب شرکت تیراژه رایانه تهران به عنوان ارائه دهنده راهکار سلامت وجود دارد:

1. تجربیات عالی

شرکت تیراژه رایانه تهران شبکه ای از قویترین دست اندرکاران مراقبت از سلامت کشور را تحت پوشش دارد. این شبکه شامل بیش از 100 بیمارستان است که در بر گیرنده 10 بیمارستان بزرگ می باشد. نزدیک به 8,000 ایستگاه کاری و بالغ بر 20,000 کاربر فعال در این بیمارستانها وجود دارند.

2. محصولات فراگیر

شرکت تیراژه مجموعه کاملی از راهکارهای بیمارستانی را ارائه می دهد به نحوی که همه روالهای ارائه مراقبت در بیمارستان تحت پوشش قرار می گیرد. مجموعۀ نرم افزارهای شرکت تیراژه رایانه تهران به گونه ای طراحی شده اند که تمامی مراحل درمانی، مالی- اداری و مدیریتی بیمارستان را با انعطاف پذیری بسیار بالا حمایت کرده و امکان تبادل اطلاعات و تعامل گسترده با سایر سازمان های مرتبط با این حوزه را به سهل ترین شکل ممکن فراهم می سازد.

3. دانش جمعی

درصد بالایی از پزشکان، متخصصان بالینی و کارشناسان بیمارستان ها در محل کار خود از محصولات شرکت تیراژه رایانه تهران استفاده می کنند. این گسترۀ وسیع کاربران، یک چرخه بازخورد قوی را شکل داده است، که توسعه بهترین راهکارها و بهترین روشها را امکانپذیر می سازد. شما نیز می توانید به عنوان مشتری این شرکت، به نتایج عملی ناشی از این همکاری که در سطح ملی شکل می گیرد، دسترسی داشته باشید و برای بهبود و ارتقاء سطح خدمات سلامت در سازمان خود از آنها بهره مند گردید.

4. اجرای فنی دقیق

کارشناسان تیراژه راهکارهای فنی را در تمام سطح کشور در نزدیک به دو دهه اجرا کرده اند. این دانش عمیق، حوزه های مختلف مدیریت گروه های پروژه در حالات مختلف، برنامه ریزی زیرساختهای مورد نیاز، پیکربندی اجرای سریع EHR ، اتوماسیون فرآیندهای اجرایی بیمارستانها، و فرآیند ایجاد ارزش برای بیماران و پرسنل درمانی را شامل میشود.

5. راهکارهای تأیید شده

راهکارهای شرکت تیراژه رایانه تهران متناسب با استانداردهای مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز سایر حوزه های مرتبط طراحی شده اند و برخی از راه کارها و نرم افزار ها نیز اصولاً به درخواست این و زارت خانه و سازمان های ذیربط طراحی گردیده اند. به کار گیری محصولات تیراژه رایانه تهران در بیشتر پروژه های پیشتاز در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مویّد این مدعای ماست.